Zamknij

Uroczystości Niedzieli Palmowej

Uroczystości Niedzieli Palmowej

Centralnym punktem Niedzieli Palmowej w skansenie była uroczysta msza święta pod przewodnictwem biskupa radomskiego Henryka Tomasika, podczas której chór kleryków radomskiego Seminarium Duchownego prowadzony przez księdza Andrzeja Zarzyckiego wykonał Pasję wg. św. Mateusza. Transmisję mszy świętej można było obejrzeć na żywo w TVP Polonia. Po zakończonej liturgii procesja przeszła do pól, gdzie tradycyjnie zostały osadzone cztery, kilkumetrowe palmy. W ramach wydarzenia Niedzieli Palmowej dla odwiedzających zostały przygotowane warsztaty pisankarskie i wyrobu palm. Goście mogli podziwiać przygotowane aranżacje wnętrz obiektów, związane z nadchodzącymi Świętami Wielkanocnymi oraz odwiedzić stoiska twórców ludowych prezentujących swoje wyroby w ramach kiermaszu wielkanocnego, zorganizowanego na terenie Zespołu Wiatraków. Na zakończenie uroczystości w Kaplicy z Rdzuchowa –Kolonii wręczono nagrody laureatom konkursu na „Tradycyjną palmę wielkanocną regionu radomskiego”. W tym roku napłynęło wyjątkowo dużo prac, w liczbie dwustu czterech palm wykonanych przez uczniów szkół podstawowych z regionu radomskiego.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli:
Ks. bp dr Henryk Tomasik - Ordynariusz Diecezji Radomskiej.
Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych