Zamknij

Kogucik na wydmuszce - z serii Ozdoby Choinkowe

Co roku, na kilka tygodni przed świętami Bożego Narodzenia, zastanawiamy się w jaki sposób przyozdobić naszą choinkę. A może w tym roku zamiast zawieszać gotowe, kupione ozdoby spróbować wykonać własnoręcznie dekorację na bożonarodzeniowe drzewko?

 

Moją propozycją na długie zimowe wieczory jest wykonanie kogucika z jajka, dokładniej z wydmuszki. Pomysł na ozdobę został zaczerpnięty z książki: „Ozdoby choinkowe” wydanej w 1926 r., niektóre tylko elementy zostały zmienione bądź uproszczone w celu lepszego efektu końcowego.
Materiały potrzebne do wykonania bożonarodzeniowej ozdoby na choinkę są łatwe do nabycia, potrzebne będą:

• kolorowe papiery, o żywych kolorach: czerwony, granatowy/niebieski, zielony, żółty, czarny
• wydmuszka
• złota farba lub złoty spray
• wykałaczka
• kawałek plasteliny
• nożyczki, klej wikol
• ołówek
• złota lub zielona nitka z igłą
• czarny flamaster

Dawnej zamiast kleju używano klajstru z żytniej mąki, zaparzonej gorącą wodą lub bardzo gęstej gumy arabskiej. Obecnie mamy szeroki wybór dostępnych klei, do wykonania naszej ozdoby najlepszy będzie klej wikol.
Jedyną trudnością może się okazać przygotowanie wydmuszki. Młodsze dzieci niech poproszą o pomoc rodziców. Należy to zrobić w następujący sposób: na dwóch przeciwległych czubkach jajka przekłuwamy szpilką dziurki, jedną większą, a drugą mniejszą. Mniejszą dziurką przykładamy jajko do ust i mocno dmuchamy, a wtedy przeciwną stroną jajka wyjdzie powoli cała jego zawartość. Jajko należy umyć i osuszyć. Następnie malujemy jajko złotą farbą lub złotym sprayem. Spray z pewnością da lepszy efekt.

Sposób wykonania:
• Z papieru wycinamy w podwójnej ilości fig. 1 granatową lub niebieską, fig.2 czerwoną, fig.3 zieloną, fig. 5 czarną, fig. 6 czerwoną i fig.7 czarną.
• Wycięte podwójnie jednakowe figury sklejamy ze sobą w miejscach, na rysunku nie zakreskowanych. Następnie łączymy elementy z wydmuszką, używając kleju.
• Nawlekamy złotą lub zieloną nitkę na igłę i przekuwamy w dwóch miejscach w celu zrobienia zawieszki.
Pozostało tylko zawiesić kogucika na choince i z radością i satysfakcją spoglądać na własnoręcznie wykonaną ozdobę.

Kinga Szewczyk

Ozdoby Choinkowe
KOGUCIK NA WYDMUSZCE

koncepcja: Dział Oświatowy
prowadzenie: Kinga Szewczyk

zdjęcia i montaż: Sebastian Klochowicz
intro: wMatrycy
muzyka: Tomasz Prawdzik

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .