Zamknij

Z Jedlni pod Grunwald 1410-2010

Pod takim tytułem 10 lipca w Jedlni Kościelnej odbył się festyn z okazji 600 – lecia zwycięskiej Bitwy pod Grunwaldem. Organizatorami uroczystości była Parafia św. Mikołaja w Jedlni, Urząd Gminy w Pionkach i Stowarzyszenie „Jedlnia”.

Pod takim tytułem 10 lipca w Jedlni Kościelnej odbył się festyn z okazji 600 – lecia zwycięskiej Bitwy pod Grunwaldem. Organizatorami uroczystości była Parafia św. Mikołaja w Jedlni, Urząd Gminy w Pionkach i Stowarzyszenie „Jedlnia”.
Muzeum Wsi Radomskiej, korzystając z zaproszenia, w zaaranżowanej wiosce miodowej wystawiło ekspozycję zabytkowych uli i narzędzi pszczelarskich oraz zaprezentowało wydawnictwa muzealne. Znajdowały się tu również stoiska pszczelarzy z produktami pszczelimi, obecni byli twórcy ludowi ze swoimi wyrobami można było także skosztować jadła przygotowanego przez miejscowe gospodynie.
Uroczystości zapoczątkowała Msza św. celebrowana przez Biskupa Ordynariusza Henryka Tomasika, ks. bp. dr Stefana Siczka, ks. bp. dr Wacława Depo., w której wzięli udział przedstawiciele ambasad: Białorusi, Litwy, Rosji, Ukrainy, Tatarstanu oraz Urzędu Marszałkowskiego i Dowództwa Wojsk Lądowych.
Po mszy odsłonięto odlany z brązu pomnik króla Władysława Jagiełły w stroju koronacyjnym . Postać jedną ręką wskazuje na kościół a drugą na tablicę z fragmentem tekstu przywileju nadanego mieszkańcom wsi. Obok przy płycie fundatorskiej stoją dwa miecze wbite w ziemie symbolizujące zwycięską bitwę. Autorem pomnika jest artysta plastyk Andrzej Pasoń.
Król Jagiełło był mocno związany z Jedlnią. Znajdował się tutaj dwór myśliwski, gdzie przyjeżdżał na polowania do pełnej zwierza puszczy kozienickiej, był również fundatorem kościoła z drzewa modrzewiowego, którego budowę zakończono około 1391 roku.
Kolejnym punktem programu było odsłonięcie „Dioramy Jedleńskiej” według projektu Janusza Pulnara.
W „Ogrodach plebańskich” można było podziwiać sprawność i wyszkolenie grup rekonstrukcyjnych Chorągwi Rycerstwa Ziemi Sandomierskiej i Muzeum Archeologicznego z Warszawy oraz pokaz pojazdów bojowych i wyszkolenia żołnierzy, przygotowany przez Centrumna Potrzeby Sił Pokojowych.
Czas umilały występy Reprezentacyjnej Orkiestry Wojskowej Garnizonu Rzeszowskiego, zespołów folklorystycznych: z Białorusi, Łotwy oraz zespołu ludowego „Królewskie Źródła” z Jedlni, występy dzieci i młodzieży ze szkół z Jedlni, Jaroszek i Pionek.
Na zakończenie odbył się pokaz sztucznych ogni oraz plenerowa prezentacja filmu pt. "Krzyżacy” w reżyserii Aleksandra Forda.

Pawel Wójcicki

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .