Zamknij

XXVIII Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych

W niedzielę, 23 października 2011 r. w zwoleńskim Domu Kultury już po raz 28 odbyła się Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych.

W niedzielę, 23 października 2011 r. w zwoleńskim Domu Kultury już po raz 28 odbyła się Biesiada Gawędziarzy, Poetów i Śpiewaków Ludowych. Organizatorami tegorocznego przeglądu byli: Towarzystwo Miłośników Miasta Zwolenia, Dom Kultury w Zwoleniu oraz Bogusława Jaworska, burmistrz miasta Zwolenia.
Przy suto zastawionych stołach spotkali się twórcy ludowi regionu radomskiego, prezentujący przygotowane przez siebie gawędy, wiersze i piosenki, a także zaproszeni goście oraz miłośnicy kultury ludowej. Wystąpienia konkursowe oceniało jury w składzie: Adolf Krzemiński - regionalista, przedstawiciel Delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Radomiu, Stefan Rosiński - folklorysta, etnograf, muzeolog, Wacław Kuś - Przewodniczący Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego oraz Joanna Tęcza - instruktor folkloru Domu Kultury w Zwoleniu. Tegoroczna biesiada przyciągnęła rekordową jak do tej pory liczbę uczestników, a w samym konkursie wzięło udział ponad 70 twórców – gawędziarzy, śpiewaków, muzyków oraz poetów. Podobnie jak w latach ubiegłych, i w tym roku nie zabrakło również dzieci i młodzieży.
Głównym celem biesiady jest ochrona przed zanikaniem autentycznego gawędowania, śpiewu i poezjowania, czyli kultywowanie tradycji i umacnianie tożsamości narodowej . Ma ona ogromne znaczenie dla popularyzowania samorodnej twórczości ludowej oraz pielęgnowania i rozwój tradycyjnej kultury ludowej.
Podczas obrad jury w Małej Galerii Domu Kultury odbyło się otwarcie pokonkursowej wystawy IX Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOTO LATO 2011, którego organizatorem jest Dom Kultury w Zwoleniu. Jury tegorocznej edycji konkursu oceniało ponad 100 propozycji, zgłoszonych przez 21 osób. Ich prace będzie można oglądać w Domu Kultury w Zwoleniu do końca roku.
Podczas tegorocznej biesiady w Galerii Fotografii i Plastyki Domu Kultury
w Zwoleniu odbyło się również otwarcie jubileuszowej wystawy „Jest”, prezentującej twórczość Barbary Polakowskiej. Barbara Polakowska, która jest wiceprezesem Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego i członkiem Stowarzyszenia Twórców Fotoklub RP obchodzi w tym roku 30-lecie pracy twórczej. Od kilkunastu lat jest związana z Muzeum Wsi Radomskiej, gdzie odpowiada za dokumentację fotograficzną unikatowych tradycji tego regionu w architekturze i zwyczajach ludowych. Wystawę Barbary Polakowskiej w zwoleńskim domu kultury oglądać będzie można do końca listopada.
Tegoroczną biesiadę uświetnił koncert Kapeli Kurpiowskiej „Kurpianka”, która w Sali widowiskowej Domu Kultury zaprezentowała tradycyjne melodie i tańce Kurpiowszczyzny, a także inne melodie ludowe, biesiadne i okolicznościowe.
Po koncercie Adolf Krzemiński, przewodniczący jury ogłosił długo wyczekiwane wyniki konkursu. Laureatami pierwszych nagród zostali:
· w kategorii gawędziarzy: Michalina Bilska ze Zbożennej,
· w kategorii poetów: Zofia Kucharska z Kozienic,
· w kategorii śpiewaków: Maria Siwiec z Gałek Rusinowskich,
· w kategorii muzyków równorzędne nagrody zdobyli: Zdzisław Kwapiński, Józef Tkaczyk, Adam Mazurkiewicz, Józef Wyrwiński i Stefan Dziubiński.
Fundatorami nagród w tegorocznym konkursie byli: Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Bogusława Jaworska, Burmistrz Zwolenia, Waldemar Urbański, Starosta Powiatu Zwoleńskiego, Ilona Jaroszek, Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, Zbigniew Kuźmiuk, poseł na Sejm RP, Ewa i Bartosz Dorociak, Firma DOROCIAK z Wilkowa, Młodzi Ludowcy PSL Powiatu Zwoleńskiego, Towarzystwa Miłośników Miasta Zwolenia im. Jana Kochanowskiego oraz Dom Kultury w Zwoleniu. Wręczenia nagród i dyplomów uczestnikom biesiady dokonali sponsorzy, ich przedstawiciele oraz goście honorowi.
Organizatorzy biesiady zadbali również o doznania kulinarne racząc przybyłych gości potrawami ludowymi. W menu pojawiły się pierogi z kapustą i grzybami, kapusta z grochem, kapusta z kartofli, chleb ze smalcem i ogórkami kiszonymi, golonka, schab zapiekany z warzywami a na deser ciasta drożdżowe, szarlotka i piernik. Potrawy przygotował Zespół Gotardowie działający przy zwoleńskim Domu Kultury.

Paulina Biesel

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .