Zamknij

Pająki - dekoracja domu

Pająki - dekoracja domu

Okres Wielkiego Postu dla mieszkańców dawnej, radomskiej wsi był czasem rozmyślań, wzmożonej pobożności, dobrych uczynków. W sensie duchowym czas ten ma przybliżać wiernym najważniejsze tajemnice wiary i przygotować ich do uczestnictwa w wielkim święcie Zmartwychwstania Pańskiego.

Okres Wielkiego Postu dla mieszkańców dawnej, radomskiej wsi był czasem rozmyślań, wzmożonej pobożności, dobrych uczynków. W sensie duchowym czas ten ma przybliżać wiernym najważniejsze tajemnice wiary i przygotować ich do uczestnictwa w wielkim święcie Zmartwychwstania Pańskiego. Był to też czas przedwiośnia, czas zakończenia wszelkich prac w polach, a więc czas swobodniejszy. Gospodynie przeznaczały go na przygotowanie domu do nadejścia świąt – prace porządkowe, organizacyjne, podnoszące estetykę domów.

Ozdobą przygotowywaną tradycyjnie z okazji świąt wielkanocnych były pająki - przestrzenne, barwne konstrukcje zawieszane pod sufitem. Nie­które formy pająków, poprzez wykorzystanie do ich wykonania pro­duktów o specyficznym znaczeniu - grochu, uważanego za pokarm zmarłych dusz, kłosów zboża czy opłatka pełniły funkcje obrzędowe. Młodsze formy w swoim kształcie nawiązujące do żyrandoli dworskich i kościelnych, pełniły już tylko funkcję dekoracyjną. Ich występowanie odnotowano w drugiej połowie XIX wieku na obszarze całej Polski, jednak najpiękniejsze i najbardziej okazałe formy przyjmowały w regionach znanych z innych form zdobnictwa: w łowickiem, na Kurpiach czy w opoczyńskim. Na ziemi radomskiej wykonywano kilka typów pająków.

Najstarszy i najprostszy w formie jest pająk kulisty, nazywany jest „sową". Sowa to kula z gliny, wosku czy brukwi , w którą raz koło razu wbija się równej wielkości źdźbła słomy, z pozostawionymi na końcu fragmentami kłosów. Dodatkowo na kawałki słomy nawlekano kółeczka z papieru czy bibułki. Pająki te dekorowano także wbijając w kulę pióra gęsie naturalnie białe lub ufarbowane na kolorowo, przy okazji barwienia pisanek.

Zdecydowanie bardziej skomplikowane jest zrobienie pająka krystalicznego. Do jego wykonania niezbędna jest słoma żytnia, równa, wybrana przed młóceniem. Pojedyncze cewki jednakowej długości nawleka się na nitki i łączy w przestrzenne konstrukcje – zestawiane podstawami ostrosłupy. Forma ta porównywana jest czasem ze szlifem kamieni szlachetnych. Ostatnim etapem pracy nad pająkiem krystalicznym jest jego zdobienie . Zwieńczenie ostrosłupów dekoruje się łuskami szyszek układanymi w motywy kwiatowe, bibułowymi kwiatuszkami lub kółkami z kolorowego papieru.

Dużą różnorodnością odznaczają się pająki żyrandolowe, świeczkowe mające kształt stożkowy, baniasty, gruszkowaty. Budowano je na stelażu z drucianych obręczy o różnej średnicy, które łączy się za pomocą nawleczonych na nitki i ozdobionych kwiatkami słomianych cewek. Łączenia elementów przypominają łańcuch choinkowy. Symetryczne rozmieszczenie wokół największej i mniejszych obręczy pozwala na osiągnięcie, po wykonaniu wypełnień formy kulistej, która po naciśnięciu składa się w kółko. Takie kule wykańczano często pomponami z wielobarwnej, strzępionej bibuły.

Pająki tarczowe wykonuje się w kilku etapach. Pierwszym z nich jest zrobienie tarcz w kształcie kwadratu, sześcioboku czy ośmioboku. Oczywiście, im więcej kątów, tym bardziej skomplikowany pająk powstanie. Tarcze te robiono z równo przyciętych kawałków słomy nawleczonych na cienki drut czy mocne nici. Tarcze pająków łowickich czy opoczyńskich wypełniane są często kolorowa włóczką. Największy z wykonanych wielokątów jest zasadniczym elementem pająka. Do każdego z jego rogów mocuje się przy pomocy równych nici mniejszą tarcze. Każda z nich ozdobiona jest kolorowa bibułą. Od ilości i rodzaju zdobień zależy dekoracyjność pająka.

Lekkie, przestrzenne konstrukcje , zwieszane na belkach stropowych, poruszające się pod wpływem powietrza mieniły się wszystkimi kolami tęczy przywołując wiosnę i wprowadzając do domów klimat najradośniejszych świąt w roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .