Zamknij

Ostatnie dni naboru młodych EtnoLogów

Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego zaprasza uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w programie EtnoLog – zaloguj się na ludowo! Głównym celem programu zachęcenie młodych mieszkańców wsi i miasteczek do zbadania i poznania kultury ludowej – odkrycia na nowo tego, co do tej pory było dla nich codziennością, a co jest skarbem ich kultury lokalnej.

Centrum Edukacji Obywatelskiej przy wsparciu Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie oraz Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego zaprasza uczniów oraz nauczycieli do wzięcia udziału w programie EtnoLog – zaloguj się na ludowo! Głównym celem programu zachęcenie młodych mieszkańców wsi i miasteczek do zbadania i poznania kultury ludowej – odkrycia na nowo tego, co do tej pory było dla nich codziennością, a co jest skarbem ich kultury lokalnej.
Trwająca edycja zaowocowała licznymi przygodami! Uczniowie odkrywali własną okolicę podczas unikalnej gry internetowej EtnoBingo oraz poznawali tajniki badań podczas szkolnych spotkań z etnografami. Najwięcej emocji wzbudziło jednak EtnoShow – ogólnopolska prezentacja kultury ludowej w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.
Co jeszcze czeka na tych, którzy przystąpią do programu? Już niedługo kolejne, wiosenne spotkania z etnografem, a na jesieni regionalne szkolenia, które przybliżą nauczycielom metodykę prowadzenia projektów edukacyjnych poświęconych kulturze ludowej. Zgłoszenia do programu przyjmujemy do 17 kwietnia. Każdy nauczyciel, który się zarejestruje otrzyma od nas pakiet powitalny zawierający materiały pomocnicze, przykładowe scenariusze lekcji oraz multimedia dotyczące etnografii.
Wszystkie działania proponowane w ramach programu EtnoLog-zaloguj się na ludowo! są bezpłatne. Formularz rejestracyjny, relacje z poprzednich edycji programu, harmonogram działań, wieści ze szkół, etno-inspiracje oraz wiele innych znajdują się na naszej stronie internetowej http://www.ceo.org.pl/ etnolog
Projekty realizowane w ramach programu EtnoLog-zaloguj się na ludowo! spełniają wymogi określone w Rozporządzeniu MEN z 20.08.2010 roku.
Program realizowany jest przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
Wszelkich informacji dotyczących programu EtnoLog-zaloguj się na ludowo! udziela Małgorzata Kazubska, koordynatorka programu, mailowo: malgorzata.kazubska@ceo.org.pl lub telefonicznie: 22/ 825 05 50 wew. 110

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .