Zamknij

Matki Boskiej Gromnicznej

Matki Boskiej Gromnicznej

Ofiarowanie Pańskie – Matki Boskiej Gromnicznej

Święto Ofiarowania Pańskiego w tradycji ludowej kojarzone jest przede wszystkim ze zwyczajem przynoszenia do kościoła świec do pobłogosławienia. Prawdopodobnie już w IX w. święcono świece, nazywane gromnicami, które pieczołowicie przechowywano w domu. Nazwa gromnica wywodzi się od słowa gromny (huczny, grzmiący), a sama świeca wedle tradycji zabezpiecza dom i obejście przed uderzeniami piorunów. Grom i piorun należy zresztą traktować tożsamo, ze względu na fakt, że w prasłowiańskim odpowiadały sobie. Grom w wielu religiach świata był boskim atrybutem, a miejsce w które uderzył uznawano za święte. W XIX wiecznych modlitewnikach znajdziemy specjalne modlitwy wygłaszane w trakcie burzy, z prośbą do Boga, aby odwrócił gromy i nie kierował na ludzi piorunów. Ten ludzki strach przed burzą wydaje się oczywisty, gdy przypomnimy sobie drewniane budynki, kryte słomą. Cały dobytek mógł wszak spłonąć w ciągu jednej chwili. Nie było to jedyne zastosowanie gromnicy, która towarzyszyła kobiecie w trakcie rytuału oczyszczenia po urodzeniu dziecka (wywodu). Kobietę – położnice uznawano bowiem za nieczystą, dopóki nie udała się do kościoła w celu uczestnictwa w ceremonii kościelnej. Podobnie, gromnicę zapalano przy konającym, aby chroniła go przed szatanem, wierzono bowiem, ze w chwili śmierci rozgrywa się walka między aniołami a demonami o duszę umierającego. W celach ochronnych płomieniem gromnicy opalano odrzwia, obramowania okien, wypalano krzyżyki. Dym ze świecy połykano, aby zapobiec bólom gardła. Wosk, który skapywał ze świecy służył do wróżb przyszłorocznych urodzajów, używano go dodając do ziarna do zasiewu, a nawet do zamawiania chorób. Wróżby, związane ze świętem znajdziemy także w licznych przysłowiach – przepowiadano jak długa będzie zima, jakie będą zbiory, jaka będzie pogoda w różnych okresach roku. W Nowej Księdze Przysłów Polskich czytamy: „Gdy w Gromniczną z dachów ciecze, jeszcze zima się powlecze”, „Gdy w Gromniczną jest ładnie, dużo jeszcze śniegu spadnie”, „Na Gromniczną mróz — schowaj sanie, szykuj wóz”, „Gromniczna pogodna, będzie jesień dogodna” . Myśliwym radzono: „do Gromnice — trop wilczyce”. Ostatnie przysłowie związane jest z obawą przed wilkami, które o tej porze roku były szczególnie groźne dla ludzi, a wedle ludowych legend to właśnie Matka Boska Gromniczna, podobnie jak Mikołaj chroni ludzi przed wilkami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .