Zamknij

Kalendarz

Kalendarz

Kalendarze towarzyszyły ludziom od starożytności. Sama nazwa  wywodzi się od rzymskich kalend, określenia pierwszego dnia miesiąca, w którym kapłani zwoływali lud, aby poinformować go o długości miesiąca i przypomnieć, jakie święta w nim przypadają. W Polsce pierwsze kalendarze pojawiły się po przyjęciu chrześcijaństwa. Warto wspomnieć, że pierwszy druk na ziemiach polskich to właśnie kalendarz krakowski na rok 1474. Z czasem popularność tych specyficznych wydawnictw rosła i pojawiać zaczęły się kalendarze adresowane do określonych grup czytelniczych. Ukazywały się kalendarze medyczne, techniczne, szkolne i studenckie. Wiek XIX to złoty okres dla tego typu wydawnictw, znacząco spadła ich cena, stały się więc dostępne nawet dla średnio zamożnych chłopów i robotników. W wielu z nich „przemycano” akcenty polskości i patriotyzmu. Dużą popularnością zaczęły cieszyć się kalendarze zamieszczająca najważniejsze informacje dotyczące prowadzenia gospodarstwa. W zbiorach Muzeum zachował się kalendarz z 1837 r. będąc doskonałym źródłem wiedzy o najpilniejszych zajęciach gospodarskich w poszczególnych miesiącach. Jego lektura dostarcza nam nieocenioną wiedzę dotyczącą chociażby popularności określonych warzyw w pierwszej połowie XIX wieku. I tak, w marcu w inspektach powinny już być sałata, rzodkiewka, rzeżucha, arbuzy, melony, ogórki. Wysadzać z rozsad można już  kapustę, kalafior, sałatę, cebulę, kalarepę, a wysiewać marchew, buraki, pietruszkę, pasterniak, groch, roszponkę i szpinak.  Do przyszłego rozsadzenia zalecano szykować szparagi oraz urządzać szparagarnie i chmielniki. Co ciekawe, współczesne kalendarze rolnicze, w których także znajdują się wykazy zajęć gospodarskich i prac ogrodniczych przewidują o wiele mniejsze urozmaicenie warzywniaka. Nie znajdziemy w nich zaleceń dotyczących upraw arbuza, melona, chmielu czy szparagów. W niepamięć odeszło także wiele innych zajęć gospodarskich. W zapomnienia popadło także wiele z kalendarzy. Traktowane jako druki ulotne, dezaktualizujące się w ciągu roku były zwykle wyrzucane i zastępowane kolejnymi. Chyba najbardziej żal tzw. kalendarzy listkowych, które na awersie miały drukowaną datę dzienną, a na rewersie kryły niespodziankę w postaci porady, przepisu, horoskopu czy przysłowia. Te pozornie mało istotne drobiazgi z odwrotu kartki kryjące wiedzę o codziennych problemach umknęły nam już na zawsze.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .