Zamknij

Gdy śnieg na świętego Błażeja, pogodna będzie Wielka Niedziela

Gdy śnieg na świętego Błażeja, pogodna będzie Wielka Niedziela

3 lutego kościół katolicki obchodzi wspomnienie świętego Błażeja.

3 lutego kościół katolicki obchodzi wspomnienie świętego Błażeja.

Święty Błażej lekarz, następnie biskup Sebasty w Armenii, męczennik z IV wieku. Na pamiątkę cudu (ocalenie od śmierci dziecka dławiącego się ością), którego według legendy dokonał, jest czczony jako patron chorych, cierpiących na dolegliwości gardła. W dniu jego wspomnienia lud święcił jabłka, które miały zabezpieczać przed bólem i schorzeniami gardła. A. Paluch pisze, że pierwotny (prawdopodobnie) zabieg profilaktyczny został rozszerzony również na terapię, w której jabłka spożywano wyłącznie poświęcone. Jabłka nie tylko zjadano, lecz czasem okładano gardło skórkami albo robiono napar ze skórek, który w razie potrzeby wypijano. Uważa on również – na podstawie materiałów – że stosowanie w lecznictwie jabłek poświęconych w tym dniu, znane jest wyłącznie w Polsce południowo-wschodniej.

W tym dniu święcono także świeczki, zwane błażejkami, którymi w razie bólu okrążało się gardło. Podczas nabożeństwa księża dawali wiernym obecnym w kościele do ucałowania i podkładali pod brodę zapaloną, podwójną, związaną na krzyż świeczkę zwaną błażejką, i odmawiali modlitwę: „Za wstawiennictwem św. Błażeja niech cię Pan strzeże przed chorobami gardła i wszelkim złem”. Obrzęd ten, znany w Polsce już w XVI w. został opisany przez Mikołaja Reja z Nagłowc: „Błażejki ony około gardła wieszali, a ochrapliny i inne gardłowe niemocy sobie tym leczyli”.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych