Zamknij

Adam Zieleziński, Pozaeuropejskie zbiory etnograficzne w Muzeum im. Jacka Malczewskiego

Etnograficzne zbiory pozaeuropejskie znajdują się w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu od 1945 roku. Okupanci hitlerowscy po 1939 roku wywieźli lub zniszczyli dużą część obiektów polskich. Na ich miejsce przywieźli z magazynów muzeów niemieckich eksponaty z zakresu kultury materialnej i sztuki różnych regionów Afryki, Chin, Japonii i Azji Południowo-Wschodniej. Chcieli na własne potrzeby stworzyć tzw. muzeum osobliwości i egzotyki. Po klęsce nie zdołali tego wywieźć.
Kolekcja liczy ponad 100 pozycji: rzeźb kultowych, ozdób, broni, przedmiotów codziennego użytku. Obecnie wszystkie te eksponaty znajdują się w depozytach: Muzeum Archeologicznym i Etnograficznym w Łodzi, Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie, Muzeum Narodowym w Kielcach-gdzie są cennym uzupełnieniem tamtejszych ekspozycji. W miarę potrzeb pokazywane są również w Radomiu.Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020