Zamknij

Adam Zieleziński, Malarstwo nieprofesjonalne

Kolekcja polskiego malarstwa nieprofesjonalnego, gromadzona w radomskim Muzeum im. Jacka Malczewskiego od 1979 roku liczy blisko 600 obiektów. Wszystkie interesujące zjawiska artystyczne w tej twórczości występujące są w niej reprezentowane. Część prac powstała w kręgu sztuki naiwnej, część możemy umieścić w nurcie sztuki psychopatologicznej, inne wywodzą się z tradycji sztuki ludowej, są też skrajnie indywidualistyczne dzieła surowe-l`art brut.
Jednym z atutów tej kolekcji jest jej wielka różnorodność. Jedynym kryterium doboru do niej prac jest ich wysoki poziom artystyczny. Sztuka inna często umieszczana jest w kontekstach socjospołecznym, psychologicznym i terapeutycznym. Muzeum interesuje wyłącznie jako zjawisko artystyczne, pełnoprawne i mogące być porównywane z wszelkimi innymi przejawami ludzkiej aktywności twórczej. Dyplom ukończenia Akademii Sztuk Pięknych nie przesądza o tym, czy ktoś artystą jest, czy nie. Wyraźnie potwierdzają to dzieła z tej kolekcji i ich autorzy. Są wśród nich wszyscy uznani przez krytyków i odbiorców za najwybitniejszych na tym polu: Nikifor, Ociepka, Wawro, Holen, Rząb, Miklasiewicz, Wałęga, Okoń i 50-ciu innych. Dużą część ilustracji świetnego albumu Aleksandra Jackowskiego Sztuka zwana naiwną, najpełniejszej i komplementarnej pozycji poświęconej sztuce innej w Polsce, stanowią reprodukcje prac z kolekcji radomskiej. Była ona podstawą dwu największych wystaw sztuki z tego zakresu, pokazywanych w Radomiu, Warszawie, Toruniu, Lwowie, Nowym Sączu oraz polskiej ekspozycji na Światowym Triennale Sztuki Naiwnej Insida 94 w Bratysławie i Norymberdze. Tak o kolekcji pisał Aleksander Jackowski, ekspert i znawca: \"Doskonały, dobrze wyselekcjonowany zestaw prac zebrało Muzeum im. J. Malczewskiego wysuwając się na czołowe miejsce w kraju...\"

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020