Zamknij

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

15 sierpnia Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny

W dzień ten zwany świętem Matki Boskiej zielnej, kobiety znoszą do święcenia snopki ziół

W dzień ten zwany świętem Matki Boskiej zielnej, kobiety znoszą do święcenia snopki ziół, których poczet podaliśmy w Seryi V, str. 309–310. Obacz także: Zbiór wiadom. do Androp. t. X, str. (224). Zioła te przechowują za obrazami; i dają je (wywar z nich) bydłu choremu, mianowicie krowom po ocieleniu.[1]

W okolicy Sandomierza i Opatowa następujące wymieniają do święcenia zioła: nagiętki, gały, krowia-gęba, lebiodka, króliki-polne, drgawiec, czyli łzy Matki Boskiej, oset osetek, kalina, słonecznik, tatarczuch, melisa, pietruszka, ruta, józefek, śmierdziuszka, świętojańskie-ziele, krzyżownic, dziewanna, malwa, rozsada, marchew, makówki, orzechy (leszczyna) i jabłka.[2]

Przypadająca 15 sierpnia uroczystość Zaśnięcia i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny obchodzona jest w kościele już od V w. Najświętsza Maria Panna według uznanej przez kościół legendy nie umarła, lecz po swym długim, ziemskim życiu zapadła w głęboki sen, a jej dusza i święte, niepokalane grzechem ciało zostały na skrzydłach aniołów zaniesione do nieba. Podobną wersję odejścia Matki Boskiej z tego świata formułuje papieski dogmat o jej Wniebowzięciu ogłoszony w 1950 r przez papieża Piusa XII, po wielu wiekach kościelnych ustaleń. W polskiej tradycji ludowej Matka Boska czczona jest jako patronka ziół, kwiatów, owoców i zbóż, dlatego też nazywana jest Kwietną, Zielną, Żytnią. We wszystkich krajach słowiańskich w dniu sierpniowego, maryjnego święta składa się jej w ofierze płody ziemi: kwiaty, zioła, warzywa, owoce, zboże. Do kościoła nosi się tego dnia „bukiety”; nazywane też zielem, równianką, kępką. Są to wiązanki ułożone z ziół o wypróbowanych właściwościach leczniczych: byliny, macierzanki, mity, piołunu, chabrów, krwawnika, a także kwiatów polnych i ogrodowych. Niegdyś powszechnie wierzono, że bukiet ten - po poświęceniu - nabiera czarodziejskich i leczniczych właściwości. Stosowano go do leczniczej kąpieli zalecanej chorym na gruźlicę; dymem z ziela okadzano izbę, by zabezpieczyć ją przed zarazami, a także ludzi, co do których sądzono, iż chorują, bo rzucono na nich urok. Ziołami leczono też bydło - wywar z bukietu podawano krowom do picia tuż po ocieleniu, aby oczyścić ich wnętrzności, a dymem ze spalonych roślin leczono zapalenie wymion. Czasami już w dniu tego święta urządzano małe, lokalne, parafialne dożynki, często połączone z odpustem, jeśli pogoda bowiem sprzyjała, zdarzało się zakończyć w tym dniu żniwa, szczególnie pszenicy.


[1] O. Kolberg, Radomskie, cz. I. Dzieła wszystkie, t. 20. Wrocław - Poznań 1964, s. 120.

[2] Tamże.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych