Zamknij

Lekcje muzealne dla uczniów szkół podstawowych

1. Rzeźba w drewnie (kl. IV-VI)
Rzeźba to jedna z najpopularniejszych dziedzin rękodzieła ludowego. Jak przygotowuje się drewno? Jak wygląda warsztat pracy rzeźbiarza?Jakie narzędzia są niezbędne do pracy?Tego wszystkiego dowiesz się uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez twórcę ludowego. Każdy uczestnik własnoręcznie wykona
i pomaluje pracę rzeźbiarską.

2. Garncarstwo
Ważnym dla wsi rzemiosłem było garncarstwo.Garncarstwo dostarczało niezbędnych do prowadzenia gospodarstwa naczyń. W trakciewarsztatów prowadzonych przez twórcę ludowego i pracownika muzeum uczestnicy będą obserwowali obróbkę gliny oraz proces powstawania naczyń. Wszyscy chętni będą
mogli lepić z gliny oraz toczyć naczynie na kole garncarskim, pod kierunkiem garncarza.
3. Od ziarenka do bochenka
O tym, gdzie najwcześniej zaczęto uprawiać zboże i wytwarzać mąkę, co to jest zakwas, jak tradycyjnie
wypieka się chleb i co to jest pieczywo obrzędowe opowiemy na lekcji. Na zajęciach można spróbować
samodzielnie pozyskać mąkę oraz uformować bułkę z ciasta drożdżowego, która zostanie wypieczona.
W trakcie lekcji proponujemy film pt. „Kto ma żytko, ten ma wszytko”.

4. Wyrób kwiatów z bibuły
Ponure, ciemne wnętrza chałup zdobiły bibułowe kwiaty, które „kwitły” przez cały rok. Ozdabiano nimi
„święte kąty”, bukiety ustawiano na stole. Na lekcji dzieci poznają ciekawe wzory kwiatów oraz technikę
ich wykonania. Każdy uczestnik pod kierunkiem instruktora wykona kolorowy bukiet kwiatów.

5. Gałganiane zabawki
Konika na biegunach, drewniany samochód, pluszowego misia, stary wózek i kołyskę dla lalek, te i inne zabawki mogą oglądać uczestnicy lekcji. W trakcie zajęć dzieci wykonują szmacianą lalkę, którą zabierają do domu.

6. Powroźnictwo
Na lekcji uczniowie poznają sposób pozyskiwania włókna lnianego, podstawowego surowca używanego
w powroźnictwie. Dowiedzą się też, czym jest rzemiosło, czym zajmowali się powroźnicy i do
czego służyły liny, sznury i powrozy. Uczestnicy lekcji będą mogli samodzielnie wykonać sznurek.
7. Z kufra prababci – czyli strój i tkanina regionu radomskiego
Na lekcji można dowiedzieć się, co nasze prababki przechowywały w kufrach. Uczestnicy zajęć mogą
oglądać i dotykać tkanin oraz przymierzać elementy garderoby. Do lekcji dołączone są materiały
dydaktyczne: zeszyt edukacyjny o tkactwie i stroju ludowym, składanka do ubierania modeli w stroje
ludowe.

8. Zdobnictwo – haft (kl. IV-VI)
Hafty zdobią zarówno części stroju kobiecego, jak i bieliznę stołową i pościelową. Uczniowie poznają
typowe motywy haftu radomskiego, zobaczą kilkanaście haftowanych tkanin. Samodzielnie ozdobią
haftem krzyżykowym kartę okolicznościową.

9. Od rośliny do tkaniny (kl. IV-VI)
Produkcja tkanin była powszechnie znana wśród kobiet wiejskich. Potrafiły one przygotować
surowiec oraz posługiwać się narzędziami tkackimi. Jedną z roślin dostarczających
surowiec – przędzę - na tkaniny był len. W trakcie lekcji proponujemy: film „Od rośliny do
tkaniny”, pozyskiwanie włókna lnianego przy użyciu tradycyjnych narzędzi, tkanie na ramkach.

10. Lekcja kaligrafii
Celem lekcji są ćwiczenia udoskonalające technikępisania. Uczniowie dowiedzą się - co to jest kaligrafia,
czym pisali nasi pradziadkowie, skąd się biorą kleksy i co zrobić, aby nasze pismo było sztuką. Do
lekcji dołączony jest zeszyt edukacyjny, w którym dzieci będą ćwiczyły pisanie stalówką i atramentem.

11. Pisanki wielkanocne
W zdobnictwie i zwyczajach świątecznych ważne miejsce zajmowały ręcznie wykonane pisanki.
Na lekcji dowiesz się jak wyglądała tradycyjna pisanka radomska, jakie były najpopularniejsze
motywy dekoracyjne i jaką techniką ją zdobiono.Każdy uczeń wykona własnoręcznie pisankę tradycyjną
techniką.

12. Wielki Post i Wielkanoc
Post zwany Wielkim jest wprowadzeniem do liturgiii obchodów Świąt Wielkiej Nocy. Na lekcji opowiemy
o zwyczajach ludowych, tradycjach związanych z Wielkim Postem i Świętami Zmartwychwstania
Pańskiego. Każdy uczeń będzie mógł wykonać tradycyjnąpalmę radomską.

13. Święta Katarzyna i Święty Andrzej
Lanie wosku przez klucz, ustawianie butów, losowanie karteczek to tylko nieliczne z wróżb, którepod patronatem Św. Katarzyny i Św. Andrzeja pomogą nam odczytać przyszłość.

14. Legenda o Świętym Mikołaju (kl. I - III)
Dzieci poznają postać Świętego Mikołaja oraz mity i legendy z nim związane, wykonują pracę plastyczną
„ List do Świętego Mikołaja”. Na wszystkich uczestników czeka słodka niespodzianka.

15. Wigilia i Boże Narodzenie
Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia.O zwyczajach, obrzędach i tradycjach świątecznych
opowiemy na lekcji. Dzieci będą mogły wykonać tradycyjne ozdoby choinkowe.

16. Skąd jestem, skąd jesteś (kl. IV-VI)
Celem lekcji jest rozbudzanie patriotyzmu lokalnego, miłości do „małej ojczyzny”, przybliżenie dzieciom
historii miasta, prezentacja placówek kulturalnych, zabytków miejskich, przyrody i ekologii.
Do lekcji dołączony jest zeszyt ćwiczeń.

17. Higiena naszych przodków (kl. IV-VI)
Celem lekcji jest popularyzowanie pojęcia higieny,przybliżenie informacji historycznych związanych
z higieną wśród społeczności wiejskiej. Na lekcji porozmawiamy o rozwoju urządzeń i narzędzi pozwalających na przestrzeganie higienicznego życia. Każdy uczestnik zajęć otrzyma zeszyt edukacyjny
zawierający: fotografie, krzyżówki oraz informacje dotyczące higieny osobistej naszych przodków.

18. Biżuteria ludowa
Biżuteria ludowa pełniła różne funkcje, przede wszystkim zdobiła ubiór odświętny, była także r odzajem
talizmanu czy pamiątki. Na lekcji przedstawimy obszary na terenie Polski, na których dominowała
moda na określony typ biżuterii. Opowiemy o naszyjnikach i ozdobach do naszyjników. Każdy
uczestnik własnoręcznie wykona sznur korali.

19. Wycinankarstwo
Wycinanki ludowe należały do dziedziny zdobnictwa wnętrza. W jakich regionach Polski występowały?
Czym je wykonywano? Jakie przyjmowały formy i kształty? O tym opowiemy podczas zajęć bogato ilustrowanych kolorowymi wycinankami.Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonająwycinankę.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .