Zamknij

Lekcje muzealne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

Lekcje muzealne dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych
1. Rzeźba w drewnie
Rzeźba to jedna z najpopularniejszych dziedzin rękodzieła ludowego. Jak przygotowuje
się drewno? Jak wygląda warsztat pracy rzeźbiarza? Jakie narzędzia są niezbędne do pracy?
Tego wszystkiego dowiesz się uczestnicząc w zajęciach prowadzonych przez twórcę
ludowego. Każdy uczestnik własnoręcznie wykona i pomaluje pracę rzeźbiarską.

2. Ceramika

3. Od ziarenka do bochenka
O tym, gdzie najwcześniej zaczęto uprawiać zboże i wytwarzać mąkę, co to jest zakwas, jak tradycyjnie wypieka się chleb i co to jest pieczywo obrzędowe opowiemy na lekcji. Na zajęciach można spróbować samodzielnie pozyskać mąkę oraz uformować bułkę z ciasta drożdżowego, która zostanie wypieczona. W trakcie lekcji proponujemy film pt. „Kto ma żytko, ten ma wszytko”.

4. Wyrób kwiatów z bibuły
Ponure, ciemne wnętrza chałup zdobiły bibułowe kwiaty, które „kwitły” przez cały rok. Ozdabiano nimi „święte kąty”, bukiety ustawiano na stole. Na lekcji młodzież pozna różne wzory kwiatów oraz technikę ich wykonania. Każdy uczestnik pod kierunkiem instruktora wykona kolorowy bukiet kwiatów.


6. Z kufra prababci – czyli strój i tkanina regionu radomskiego
Na lekcji można dowiedzieć się, co nasze prababki przechowywały w kufrach. Uczestnicy zajęć mogą oglądać i dotykać tkanin oraz przymierzać elementy garderoby. Do lekcji dołączone są materiały dydaktyczne: zeszyt edukacyjny o tkactwie i stroju ludowym, składanka do ubierania modeli w stroje ludowe.

8. Od rośliny do tkaniny
Produkcja tkanin była powszechnie znana wśród kobiet wiejskich. Potrafiły one przygotować
surowiec oraz posługiwać się narzędziami tkackimi. Jedną z roślin dostarczających surowiec – przędzę - na tkaniny był len. W trakcie lekcji proponujemy: film „Od rośliny do tkaniny”, pozyskiwanie włókna lnianego przy użyciu tradycyjnych narzędzi, tkanie na ramkach.

9. Pisanki wielkanocne
W zdobnictwie i zwyczajach świątecznych ważne miejsce zajmowały ręcznie wykonane pisanki. Na lekcji dowiesz się, jak wyglądała tradycyjna pisanka radomska, jakie były najpopularniejsze motywy dekoracyjne i jaką techniką ją zdobiono.
Każdy uczeń wykona własnoręcznie pisankę tradycyjną techniką.


10. Wielki Post i Wielkanoc
Post zwany Wielkim jest wprowadzeniem do liturgii i obchodów Świąt Wielkiej Nocy. Na lekcji opowiemy o zwyczajach ludowych, tradycjach związanych z Wielkim Postem
i Świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Każdy uczeń będzie mógł wykonać tradycyjną palmę radomską.

11. Święta Katarzyna i Święty Andrzej
Lanie wosku przez klucz, ustawianie butów, losowanie karteczek to tylko nieliczne z wróżb, które pod patronatem Św. Katarzyny i Św. Andrzeja pomogą nam odczytać przyszłość.

12. Wigilia i Boże Narodzenie
Wigilia rozpoczyna Święta Bożego Narodzenia. O zwyczajach, obrzędach i tradycjach świątecznych opowiemy na lekcji. Uczestnicy wykonają tradycyjną ozdobę choinkową.
13. Skąd jestem, skąd jesteś
Celem lekcji jest rozbudzanie patriotyzmu lokalnego, miłości do „małej ojczyzny”, przybliżenie dzieciom historii miasta, prezentacja placówek kulturalnych, zabytków miejskich, przyrody i ekologii. Do lekcji dołączony jest zeszyt ćwiczeń.

14. Higiena naszych przodków
Celem lekcji jest popularyzowanie pojęcia higieny, przybliżenie informacji historycznych związanych z higieną wśród społeczności wiejskiej. Na lekcji porozmawiamy o rozwoju urządzeń i narzędzi pozwalających na przestrzeganie higienicznego życia. Każdy uczestnik zajęć otrzyma zeszyt edukacyjny zawierający: fotografie, krzyżówki oraz informacje dotyczące higieny osobistej naszych przodków.

15. Biżuteria ludowa
Biżuteria ludowa pełniła różne funkcje, przede wszystkim zdobiła ubiór odświętny, była także rodzajem talizmanu czy pamiątki. Na lekcji przedstawimy obszary na terenie Polski, na których dominowała moda na określony typ biżuterii. Opowiemy o naszyjnikach i ozdobach do naszyjników. Każdy uczestnik własnoręcznie wykona sznur korali.

16. Wycinankarstwo
Wycinanki ludowe należały do dziedziny zdobnictwa wnętrza. W jakich regionach Polski występowały? Czym je wykonywano? Jakie przyjmowały formy i kształty? O tym opowiemy podczas zajęć bogato ilustrowanych kolorowymi wycinankami. Uczestnicy zajęć samodzielnie wykonają wycinankę.
18. Budownictwo ludowe Radomskiego
Zajęcia przybliżają charakterystyczne cechy tradycyjnego budownictwa drewnianego w okolicach Radomia. Prezentują jego historię, najbardziej powszechne rozwiązania konstrukcyjne, a także zwyczaje związane z budową domu i jego urządzaniem. W szczególny sposób chcemy zwrócić uwagę na te elementy sztuki budowlanej, które z racji ewolucji technologicznej zupełnie zanikły, a niegdyś świadczyły o charakterze i krajobrazie radomskich wsi. Zajęcia prowadzone są w oparciu o specjalnie przygotowane do tego celu wydawnictwo.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .