Zamknij

Nowa scena pod dębem!

Nowa scena pod dębem!

Już 14 lipca Muzeum Wsi Radomskiej serdecznie zaprasza wszystkich miłośników tradycji i dobrej zabawy na pierwszą potańcówkę "Pod Dębem". Wydarzenie odbędzie się w najbliższą niedzielę o godzinie 16.00 w ramach cyklu VI Spotkania Wielu Kultur.

Pierwsza potańcówka przy nowej scenie to okazja do wspólnego świętowania oraz zaprezentowania się artystów z regionu. Głównym punktem wieczoru będzie występ Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanianki”, który zaprezentuje bogaty w folklor repertuar artystyczny. Nie zabraknie także okazji do tańca przy dźwiękach dwóch regionalnych kapel: Kapeli Henryka Gwiazdy oraz Kapeli Kamila Chrząszcza. Będzie to wyjątkowa okazja, aby poczuć niepowtarzalny klimat tradycyjnych tańców i melodii.

"Potańcówka pod Dębem" to nie tylko okazja do integracji i wspólnego świętowania, ale także możliwość zapoznania się z nową sceną, która powstała dzięki wsparciu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Scena jest wyposażona w nowoczesną infrastrukturę, zapewniającą komfort zarówno dla artystów, jak i uczestników.

Zabawa rozpocznie się o godzinie 16.00 i potrwa do 21.00. Muzykanci zagrają tradycyjne radomskie melodie, nie zabranie oberów, polek i mazurów. Jak zwykle do udziału w potańcówce zapraszamy przedstawicieli wszystkich pokoleń!

 

Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Wolanianki”

Istnieje od 2009 r. Założycielem zespołu jest Pani Barbara Waśkiewicz. „Wolanianki” obecnie liczą 40 członków, są to dzieci i młodzieżw wieku od 6 do 17 lat z terenu gminy Wolanów i nie tylko. „Wolanianki” w swym repertuarze oprócz melodii regionalnych, ludowych i patriotycznych mają utwory własne. Zespół bierze udział w licznych regionalnych imprezach, festiwalach i festynach. „Wolanianki” odnoszą sukcesy w kraju i za granicą, otrzymały Medal Pamiątkowy PRO MASOVIA za wybitne zasługi oraz całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego.

 

Kapela Henryka Gwiazdy

Henryk Gwiazda pochodzi z muzykalnej rodziny. Urodził się w Ligęzowie, niewielkiej wsi położonej w powiecie przysuskim. Jego ojciec, Mieczysław, był znanym w okolicy skrzypkiem i harmonistą. To właśnie u niego muzyczne szlify pobierał Henryk, który pierwsze zabawy zaczął grać już w wieku 9 lat, by kilka lat później dołączyć do zespołu weselnego swojego ojca. W latach sześćdziesiątych grali wspólnie na wielu zabawach i weselach, początkowo w trzyosobowym składzie, uzupełnionym o baraban. Dopiero w późniejszych latach do ich składu dołączyła sekcja dęta: muzycy grający na trąbce i na saksofonie.

W 1974 r. Henryk Gwiazda przeprowadził się do Radomia, zakładając zespół grający niezliczoną ilość wesel. Aktywnie muzykował ze swoim zespołem do połowy lat 90tych, kiedy to powoli mijało zainteresowanie kapelami prezentującymi repertuar zawierający skoczne oberki, polki i mazurki. W 2014 r., wraz z przejściem na emeryturę, Pan Henryk postanowił powrócić do grania. W skład zespołu weszli muzycy, z którymi już wcześniej współpracował. Od tego czasu kapela wystąpiła na wielu potańcówkach, przeglądach i festiwalach, zdobywając uznanie i liczne nagrody. Do najważniejszych możemy zaliczyć zdobycie I miejsca w kategorii kapel Ogólnopolskiego Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą w 2017 roku, I miejsce i Złote Basy na Przeglądzie w Maciejowicach w 2016 roku, I miejsce na Dniach Kolbergowskich w Przysusze w 2017 i 2018 roku, I miejsca na Przeglądzie Kapel w Przytyku, w Odrzywole.

 

Zespół muzyków pod przewodnictwem Kamila Chrząszcza

Kamil Chrząszcz przygodę z muzykowaniem rozpoczął około 7 lat temu. Harmonista. Jako jeden z nielicznych w naszym regionie gra na harmonii pedałowej. Jest samoukiem. Regionalnych melodii uczył się z nagrań jak również od Katarzyny Zedel.

Kamil do wspólnego grania i śpiewania zaprasza różnych muzyków, stąd skład kapeli często się zmienia. Zespół uczestniczył w licznych konkursach i przeglądach zdobywając m.in. II miejsce na Przeglądzie Kapel w Wieniawie i Maciejowicach.

Katarzyna Zedel muzykantka i twórczyni instrumentów, etnomuzykolożka, kulturoznawczyni, pasjonatka chorału gregoriańskiego, śpiewaczka Scholi Mulierum Silesiensis, współpracuje ze Scholą Węgajty. Jako artystka i koordynator wydarzeń artystycznych współpracuje z Warsztatami Kultury w Lublinie i Fundacją Wszystkie Mazurki Świata, animuje działania w Szydłowieckiej Szkole Tradycji. Od 2008 roku jest uczennicą wiejskich muzykantów, m.in. skrzypków: Jana Gacy (Radomskie), Stanisława Głaza i Leona Krzosa (Lubelskie). Współtworzyła kapelę z Janem Foktem, a obecnie grywa z Janem i Czesławem Adamczykami, Wiesławą Gromadzką a także z Marią Siwiec. Grywa muzykę do posłuchu i do tańca na skrzypcach, prowadzi zajęcia edukacyjne i popularyzatorskie na temat kultury tradycyjnej i instrumentów ludowych dla dzieci i młodzieży.

 

Impreza biletowana.

 

Zadanie pn.: „VI spotkania wielu kultur w Muzeum Wsi Radomskiej” w całości zrealizowane z dotacji celowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .