Zamknij

Otwarcie wystawy "Naszej chaty niskie progi" w Muzeum Regionalnym w Kozienicach

Otwarcie wystawy

27 listopada 2015 roku w Muzeum Regionalnym w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego odbył się wernisaż wystawy "Naszej chaty niskie progi", na którym była obecna delegacja z Muzeum Wsi Radomskiej.

27 listopada 2015 roku w Muzeum Regionalnym w Kozienicach im. prof. Tomasza Mikockiego odbył się wernisaż wystawy „Naszej chaty niskie progi”, na którym była obecna delegacja z Muzeum Wsi Radomskiej. Ekspozycja prezentuje wnętrze chaty zamożnej rodziny z terenu Puszczy Kozienickiej z okresu dwudziestolecia międzywojennego. W tym czasie na radomskiej wsi przyśpieszył proces cywilizacyjnych zmian i kontaktów z miastem, co jest zauważalne na przykładzie prezentowanych eksponatów produkcji fabrycznej. Zwiedzający mogą przyjrzeć się powszechnie używanym na tym terenie sprzętom i narzędziom użytku codziennego, jak też formom dekoracji. Na wystawie znajdują się przedmioty związane z kręgiem ludowej kultury religijnej, obrzędowością doroczną i zwyczajami. Ekspozycję ubogacają atrapy produktów spożywczych oraz zasuszone zioła, owoce i warzywa.

Wystawę otworzył dyrektor Muzeum Krzysztof Reczek, a następnie kurator ekspozycji Elżbieta Wit opowiedziała gościom o dawnym życiu w puszczańskiej chałupie. Dzięki współpracy Muzeum z Lokalną Grupą Działania „Puszcza Kozienicka”, Publiczną Szkołą Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach i Stowarzyszeniu :Nowoczesna Gospodyni” w Stanisławicach otwarciu towarzyszyły różne atrakcje. Wieczór ubogaciły występy wiejskich muzykantów z Kapeli „Jaśki” z Maciejowic oraz Ludowego Zespołu Dziecięcego „Cyraneczka” z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach. Uczniowie zaprezentowali widowisko przedstawiające sceny z życia wsi, wykorzystując elementy ludowej gwary oraz pieśni wykonywane m. in. przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego oraz Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny. Oprócz nabycia folderu opisującego wystawę zwiedzający mogli spróbować potraw regionalnych przygotowanych przez „Nowoczesne Gospodynie".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych