Zamknij

Kołomyja i jej pisanki

Kołomyja i jej pisanki

W czerwcu 2011 roku miałem przyjemność wziąć udział w wycieczce turystycznej na Ukrainę zorganizowanej przez Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich Odział Radom. Docelowo zmierzaliśmy na Huculszczyznę z bazą noclegowo – gastronomiczną w mieście Jaremcze stanowiącym północną część regionu. Jednym z przystanków naszej ekspedycji było miasto Kołomyja.

Kołomyja to miasto położone w południowo – zachodniej Ukrainie, stolica Pokucia. Wśród wielu znajdujących się tam atrakcji turystycznych jest prestiżowe Muzeum Sztuki Ludowej Huculszczyzny i Pokucia im. J. Kobryńskiego. Muzeum powstało w 1926 r. i jest ono jednym z najstarszych i najbardziej znanych na Ukrainie. Zbiory muzealne zawierają ponad 22000 eksponatów od okresu kultury trypolskiej do czasów współczesnych. Na poszczególne kolekcje składają się wyroby artystyczne z drewna, ceramiki, tkanin, skóry, wełny owczej, metali kolorowych, szkła oraz koralu morskiego. Szeroko przedstawiono tu barwną gamę strojów górali, ozdoby góralskie wykonane z metali kolorowych i szlachetnych, zbroję doby zbójeckiej, rzeźbione szkatułki, talerze, kielichy. Przedmioty, wystawione w 18 salach to cenne i rzadkie dzieła sztuki ludowej Huculszczyzny. Muzeum dostarcza cennych informacji na temat historii miasta i regionu, wybitnych osób, które związały swój los z tymi terenami oraz planów na przyszłość, które mają pomóc w rozwoju tej części Ukrainy.

Oddziałem Muzeum Sztuki Ludowej jest Kołomyjskie Muzeum Pisanki. To jedyne na świecie muzeum zdobnictwa pisankarskiego stanowi stanowi turystyczną wizytówkę miasta. Budynek, w którym mieści się instytucja jest w formie największej na świecie pisanki mierzącej 13,5 metra wysokości. Jest wpisana do Księgi Rekordów Guinessa. Zgromadzone zbiory liczą ponad 6 tys. egzemplarzy pisanek z całego świata. Większość z eksponatów pochodzi z Pokucia i Huculszczyzny, kolekcja obejmuje też egzemplarze z Pakistanu, Sri-Lanki, Białorusi, Polski, Czech, Szwecji, USA, Kanady, Francji oraz Indii.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .