Zamknij

Na wiejskiej drodze

Na wiejskiej drodze

Ekspozycja "Na wiejskiej drodze" prezentuje wyjazdowe sanie chłopskie, używane od święta, i dwuczęściowe sanie robocze zwane „psiakami”, a także zdobne sanie dworskie i małe saneczki dorożkarskie.

Wraz z rozwojem dróg do transportu zaczęto wykorzystywać pojazdy kołowe. Rozwój konstrukcyjny podwozia tych pojazdów polegał na przejściu od osi ruchomej (koła kręcą się z osią) do osi nie ruchomej (koła kręcą się bez osi), od koła pełnego do koła szprychowego. Na wystawie króluje wóz gospodarczy konstrukcji rozwojowej, zbudowany z podwozia, drabin, dennicy (deski – dna wozu) oraz czterech luśnionek (odpowiednio zakute drągi, które stabilizują podwozie z nadwoziem drabinami, paką lub wasągiem.

Z biegiem czasu zaczęto produkować pojazdy wyłącznie do przewożenia ludzi. W ich podwoziach zastosowano resory dla niwelowania drgania wozu spowodowanego złą jakością dróg, do skrzyni montowano wygodniejsze kanapowe siedzenia, dołączano dach. Wszystko to uczyniło podróżowanie wygodniejsze, mniej męczące. Tak powstały bryczki, karety i dorożki.

„Na wiejskiej drodze…” prezentowane są również długie resorowane wozy używane do przewożenia większych ilości pasażerów. Niebieski kursował ze stacji kolejowej w Szydłowcu na rynek miasta; drugim wożono kupców żydowskich z okolic Iłży na targi w Ostrowcu. Ozdobą ekspozycji są: kareta, wolanty, wasągi, szlacheckie i chłopskie bryczki. Bryczek chłopi zaczęli używać w miarę bogacenia się, biorąc przykład ze sposobu podróżowania szlachty i bogatego mieszczaństwa.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych