Zamknij

Ogłoszenie o zamówieniu: Roboty budowlane dotyczące zabytków budownictwa drewnianego znajdujacych sie w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu w ramach zadania "Wokól wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego..."

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020