Zamknij

Zakończono prace wymiany pokryć dachowych obiektów architektury

Zakończono prace wymiany pokryć dachowych obiektów architektury

Muzeum Wsi Radomskiej zakończyło tegoroczny etap remontów i modernizacji obiektów architektury, w którym głównym zadaniem była wymiana zdegradowanych pokryć dachowych

Muzeum Wsi Radomskiej zakończyło tegoroczny etap remontów i modernizacji obiektów architektury, w którym głównym zadaniem była wymiana zdegradowanych pokryć dachowych. Dzięki trzem dotacjom celowym, otrzymanym z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, na łączna kwotę 328 545 złotych prace prowadzono przy ośmiu budynkach. Do dnia 25 października 2016r. dokonano wymiany trzech dachów gontowych oraz pięciu słomianych. Do zakresu prac należało także wzmocnienie więźby dachowej trzech obiektów, ze względu na stwierdzone osłabienie wytrzymałości technicznej krokwi. Zachowane zostały wszystkie istniejące elementy więźby, jednak niektóre zasilono dodatkowym materiałem, w sposób nie naruszający ich struktury, i oczywiście w pełni odwracalny.

Nowe pokrycia gontowe zyskały: Kuźnia dworska z Przysuchy, Szalety dworskie z Konar oraz Olejarnia z Mąkosów Starych.

Nowe strzechy położono na Chałupie z Alojzowa, Spichlerzu z Rzeczniowa, Oborze ze Starosiedlic, Oborze z Brzezinek Starych oraz Oborze z Dąbrowy Jastrzębskiej.

Pokrycie dachów kuźni i szaletów, to nie jedyne działania przy tych obiektach. Kuźnia dworska z Przysuchy zyskała rynny w historycznym kształcie a drewniane, ze spływami łańcuchowymi, natomiast Szalety dworskie Konar zostały poddane całościowemu remontowi jako obiekt użyteczności publicznej. Wykonano nowe instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. Radykalnie podniesiono standard wnętrza, nowe sanitariaty są ogrzewane i mogą funkcjonować również w okresie zimowym, powstała toaleta dla osób niepełnosprawnych z odpowiednim podjazdem. Odtworzono także historyczną stolarkę okienną i drzwiową obiektu.

mp

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020