Zamknij

Wyniki konkursu "Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego"

Wyniki konkursu

Na konkurs napłynęło dwieście siedemdziesiąt pięć palm wielkanocnych z 48 szkół podstawowych regionu radomskiego.

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURSU PLASTYCZNEGO

Tradycyjna palma wielkanocna

regionu radomskiego

ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

1. Anna Ziółek – edukator muzealny, kierownik Działu Oświatowego w Muzeum Wsi Radomskiej

2. Michalina Grzeszczyk – edukator muzealny w Muzeum Wsi Radomskiej

3. Aleksandra Żytnicka – etnolog, Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Na Konkurs napłynęło dwieście siedemdziesiąt pięć palm wielkanocnych z 48 szkół podstawowych regionu radomskiego. Komisja dokonała ich oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych, zgodnie z założeniami regulaminu. Po przeprowadzeniu analizy prac wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I (kl. I-II):

I miejsce: Maja Gołąbek

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie

II miejsce: Julia Wawrzeńczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego z Oddziałami Integracyjnymi
w Radomiu

III miejsce: Natalia Walczyk

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie

Kategoria II: (kl. III – IV):

I miejsce: Julia Kruk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego z Oddziałami Integracyjnymi
w Radomiu

II miejsce: Kacper Kiepas

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie

III miejsce: Łukasz Jaworski

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie

Wyróżnienie: Natalia Gaca

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie
Wyróżnienie: Łukasz Petrzak

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czarnocinie

Kategoria III: (kl. V – VI):

I miejsce: Zuzanna Kozuj

Stowarzyszenie „Aktywni Na Targowej” w Skaryszewie

II miejsce: Weronika i Patrycja Rosik

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach-Kolonii

III miejsce: Mikołaj Owczarski

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu

W związku z wysokim poziomem wielu nadesłanych na konkurs prac, pani Ilona Jaroszek
– Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej przy poparciu Komisji Konkursowej zadecydowała
o przyznaniu dodatkowych nagród. Nagrody otrzymują:

NAGRODA PANI ILONY JAROSZEK

- DYREKTORA MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

Amelia Długa (Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radomiu)

Kacper Smolarski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie)

Zuzanna Olszewska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym)

Bartłomiej Szymański (Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki Szkoła Podstawowa
w Rzeczniowie)

Natalia Podstawek (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie)

Mateusz Konopka (Publiczna Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych)

Julia Sońta (Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu)

Anna Sieniek (Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu)

Mikołaj Sito (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach)

Andżelika Urbańczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czarnocinie)

Aleksandra Koral (Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Kniedziałowskiego
w Dobieszynie)

Igor Kuszewski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze)

Członkowie Komisji Konkursowej dziękują wszystkim autorom palm wielkanocnych za udział w Konkursie i gratulują nagrodzonym. Wyrażamy nadzieję, że powyższy Konkurs stanie się inspiracją i zachętą do własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych we własnych domach.

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020