Zamknij

Wyniki konkursu "Tradycyjna palma wielkanocna regionu radomskiego"

Wyniki konkursu

Na konkurs napłynęło dwieście siedemdziesiąt pięć palm wielkanocnych z 48 szkół podstawowych regionu radomskiego.

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURSU PLASTYCZNEGO

Tradycyjna palma wielkanocna

regionu radomskiego

ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

Z DNIA 22 MARCA 2018 ROKU

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

1. Anna Ziółek – edukator muzealny, kierownik Działu Oświatowego w Muzeum Wsi Radomskiej

2. Michalina Grzeszczyk – edukator muzealny w Muzeum Wsi Radomskiej

3. Aleksandra Żytnicka – etnolog, Przewodnicząca Komisji Konkursowej

Na Konkurs napłynęło dwieście siedemdziesiąt pięć palm wielkanocnych z 48 szkół podstawowych regionu radomskiego. Komisja dokonała ich oceny w poszczególnych kategoriach wiekowych, zgodnie z założeniami regulaminu. Po przeprowadzeniu analizy prac wyłoniono laureatów w poszczególnych kategoriach:

Kategoria I (kl. I-II):

I miejsce: Maja Gołąbek

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie

II miejsce: Julia Wawrzeńczyk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego z Oddziałami Integracyjnymi
w Radomiu

III miejsce: Natalia Walczyk

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie

Kategoria II: (kl. III – IV):

I miejsce: Julia Kruk

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego z Oddziałami Integracyjnymi
w Radomiu

II miejsce: Kacper Kiepas

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzeczniowie

III miejsce: Łukasz Jaworski

Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Kniedziałowskiego w Dobieszynie

Wyróżnienie: Natalia Gaca

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Potworowie
Wyróżnienie: Łukasz Petrzak

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czarnocinie

Kategoria III: (kl. V – VI):

I miejsce: Zuzanna Kozuj

Stowarzyszenie „Aktywni Na Targowej” w Skaryszewie

II miejsce: Weronika i Patrycja Rosik

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Kończycach-Kolonii

III miejsce: Mikołaj Owczarski

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 21 w Radomiu

W związku z wysokim poziomem wielu nadesłanych na konkurs prac, pani Ilona Jaroszek
– Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej przy poparciu Komisji Konkursowej zadecydowała
o przyznaniu dodatkowych nagród. Nagrody otrzymują:

NAGRODA PANI ILONY JAROSZEK

- DYREKTORA MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

Amelia Długa (Niepubliczna Szkoła Muzyczna I Stopnia w Radomiu)

Kacper Smolarski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wałsnowie)

Zuzanna Olszewska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Podlesiu Dużym)

Bartłomiej Szymański (Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Pastuszki Szkoła Podstawowa
w Rzeczniowie)

Natalia Podstawek (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wieniawie)

Mateusz Konopka (Publiczna Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych)

Julia Sońta (Zespół Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych w Radomiu)

Anna Sieniek (Zespół Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu)

Mikołaj Sito (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach)

Andżelika Urbańczyk (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Czarnocinie)

Aleksandra Koral (Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Kazimierza Kniedziałowskiego
w Dobieszynie)

Igor Kuszewski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Bielisze)

Członkowie Komisji Konkursowej dziękują wszystkim autorom palm wielkanocnych za udział w Konkursie i gratulują nagrodzonym. Wyrażamy nadzieję, że powyższy Konkurs stanie się inspiracją i zachętą do własnoręcznego wykonywania palm wielkanocnych we własnych domach.

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych