Zamknij

Rewia Sztuki Ludowej 2017

Rewia Sztuki Ludowej 2017

15 października 2017 roku w Drzewicy odbyła się III edycja Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich, pod nazwą Rewia Sztuki Ludowej 2017, nad którym to wydarzeniem Muzeum Wsi Radomskiej objęło patronat merytoryczny.

15 października 2017 roku w Drzewicy odbyła się III edycja Przeglądu Kół Gospodyń Wiejskich, pod nazwą Rewia Sztuki Ludowej 2017, nad którym to wydarzeniem Muzeum Wsi Radomskiej objęło patronat merytoryczny. W konkursie wzięły udział cztery Koła Gospodyń Wiejskich: z Radzic, Radzic Małych, Domaszna oraz Strzyżowa. Każdy z Uczestników konkursu miał za zadanie przygotować stoisko wystawiennicze złożone z wyrobów rękodzielniczych, lokalną potrawę, tradycyjną scenkę obyczajową oraz pieśni ludowe. W pierwszej części konkursu ocenie komisji konkursowej podlegały tradycyjne potrawy. W tym roku były to: kapusta z grochem, zalewajka na suszonych grzybach, kasza jaglana z grzybami oraz barszcz na słodkiej kapuście. Podczas drugiej części przeglądu, poświęconego występom artystyczno-estradowym, panie z Kół Gospodyń Wiejskich zaprezentowały następujące scenki obyczajowe: „Dzień drugi wesela – zbieranie na kucharkę”, „Wyprowadzenie młodej pary do ślubu”, „Ocepiny” oraz „Kundziołecka” .

Komisja Konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele takich instytucji, jak: Uniwersytet Łódzki (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej), Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi, Muzeum Regionalne w Opocznie, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Łodzi oraz Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu, zadecydowała mimo wysokiego poziomu prezentacji, o niewyłanianiu laureata. Zdaniem członków jury, każde z Kół Gospodyń Wiejskich biorących udział w konkursie, może czuć się wygrane już przez samo podejmowanie ogromnego wysiłku jakim jest pielęgnowanie tradycji regionu opoczyńskiego.

Organizatorami Rewii Sztuki Ludowej są Drzewickie Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” oraz Regionalne Centrum Kultury w Drzewicy.

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych