Zamknij

Obradowała Rada Muzeum

Obradowała Rada Muzeum

25 maja b.r. zebrała się Rada Muzeum na pierwszym w bieżącym roku posiedzeniu.

25 maja b.r. zebrała się Rada Muzeum na pierwszym w bieżącym roku posiedzeniu. Tematem dzisiejszego posiedzenia było przyjęcie sprawozdania z działalności Muzeum za 2017 rok oraz planu pracy na rok bieżący. W przedmiotowych sprawach podjęto stosowne uchwały. Dyrektor Ilona Jaroszek-Nowak zapoznała zebranych z realizacją projektu ”Wokół wiejskiej zagrody”.

Po obradach członkowie Rady udali się na zwiedzanie nowo otwartych wystaw: By żyć w Polsce. Chłopi w walce, obronie i budowie Niepodległej oraz 20 lat współpracy Muzeum Wsi Radomskiej z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020