Zamknij

Nagroda dla Muzeum Wsi Radomskiej za muzealny projekt otwarty

Nagroda dla Muzeum Wsi Radomskiej za muzealny projekt otwarty

21 września odbyło się rozdanie nagród laureatom i wyróżnionym w ramach konkursu "Mazowieckie Zdarzenia Muzealne - Wierzba". Muzeum Wsi Radomskiej zdobyło II miejsce w kategorii "Muzealny projekt otwarty" za projekt "Majówka w Muzeum Wsi Radomskiej. Z wizytą u fotografa".

21 września odbyło się rozdanie nagród laureatom i wyróżnionym w ramach konkursu „Mazowieckie Zdarzenia Muzealne – Wierzba”. W 2017 roku do pięciu kategorii konkursowych zgłoszono 86 projektów, w tym:

- 10 wystaw przygotowanych przez mniejsze muzea

- 24 wystawy przygotowane przez większe muzea

- 12 muzealnych projektów otwartych

- 14 muzealnych projektów edukacyjnych

- 26 wydawnictw muzealnych

Muzeum Wsi Radomskiej zdobyło II miejsce w kategorii „Muzealny projekt otwarty” za projekt „Majówka w Muzeum Wsi Radomskiej. Z wizytą u fotografa”.

Inspiracją do zorganizowania 1 maja 2016 roku w Muzeum Wsi Radomskiej, majówki o tematyce fotograficznej była wystawa oraz towarzyszące jej wydawnictwo pt. „Z wizytą u fotografa”. Przesłanką do tak kompleksowego przedstawienia tego zagadnienia turystom odwiedzającym Muzeum był znajdujący się w placówce zbiór albumów wypełnionych fotografiami. Są to pamiątki rodzinne gromadzone przez pokolenia, ważne ze względów sentymentalnych, artystycznych, a z czasem również historycznych. Przedsięwzięcie miało w swoim założeniu charakter edukacyjny oraz popularyzatorski. Jednocześnie stało się przyczynkiem do odbycia sentymentalnej podróży po świecie blednących fotografii. Po przeszłości, która w erze zdjęć cyfrowych odchodzi w zapomnienie, a ozdobne albumy pełne rodzinnych pamiątek stają się przedmiotem o wartości muzealnej.

Magdalena Łasisz, która jest autorką projektu, kontynuując sentymentalny wątek postanowiła wprowadzić turystów w klimat wiejskiego festynu, odpustu. Dawniej do małych miasteczek i wsi przyjeżdżał fotograf, improwizował studio bądź pracował w plenerze i za odpowiednią zapłatą wykonywał na miejscu fotografię. Oblewał szkło emulsją i uczulał ją, aby w ciągu kilku minut wywołać zdjęcie.

Tego dnia, w centrum muzealnej wsi ustawił się fotograf, a w pobliskiej remizie zaaranżował przenośną ciemnię fotograficzną i zainteresowanym wykonywał zdjęcia. A zainteresowanie było liczne, turystów nie odstraszał stosunkowo długi czas oczekiwania na wykonanie fotografii na szklanej płytce. Oprócz pozowania do zdjęć zwiedzający mieli okazję zapoznać się z procesem przygotowania płytki do naświetlenia i późniejszym utrwalaniem obrazu. Obecność fotografa miała nawiązywać do dawnych tradycji fotografii objazdowej. Na scenie „Pod dębem” do tańca przygrywały kapele ludowe, uczestnicy mogli wirować w rytm oberków jak na dawnych wiejskich potańcówkach. W trakcie wernisażu i kuratorskiego oprowadzania po wystawie, turyści mieli możliwość odbycia podróży po zamierzchłych czasachpoczątków fotografii. Mogli prześledzić jej rozwój, obejrzeć pierwsze radomskie fotografie. Zaprezentowane zostały zakłady fotograficzne istniejące w Radomiu od początku rozwoju techniki fotograficznej. Zwiedzanie ekspozycji było pierwszym krokiem do świata dawnej, analogowej fotografii, do którego tego dnia Muzeum Wsi Radomskiej zaprosiło swoich gości. Kolejnym krokiem, ku zapoznaniu się z technikami fotograficznymi były warsztaty z zakresu optyki, gdzie dorośli mogli poznać między innymi budowę aparatu, natomiast dzieci miały możliwość wykonania zabawek optycznych rodem z XIX wieku. Zorganizowane na terenie zagrody z Jastrzębi warsztaty plastyczne dla dzieci były miejscem na swobodną kreację twórczą zogniskowaną wokół zagadnień fotograficznych. Poprzez niczym nie skrępowaną zabawę najmłodsi pozyskiwali wiedzę z zakresu dawnych technik fotograficznych. Impreza miała na celu ożywić zainteresowanie tradycyjnymi technikami fotograficznymi, pobudzić nowe pasje wśród jej uczestników, wzbogacić zakres wiedzy w tej dziedzinie oraz zaprezentować zbiory Muzeum Wsi Radomskiej.

Statuetka i dyplom odebrane przez Panią Dyrektor Ilonę Jaroszek oraz Magdalenę Łasisz są dla nas ogromnym wyróżnieniem oraz inspiracją do kolejnych działań.

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych