Zamknij

Konkurs rozstrzygnięty

Konkurs rozstrzygnięty

Znamy już wyniki konkursu pn. "Najpiękniejsza ozdoba choinkowa"

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURSU PLASTYCZNEGO

Najpiękniejsza ozdoba choinkowa

ORGANIZOWANEGO PRZEZ MUZEUM WSI RADOMSKIEJ W RADOMIU

Z DNIA 18 STYCZNIA 2018 ROKU

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

1. Przewodnicząca Komisji Konkursowej: Anna Ziółek – edukator muzealny, kierownik Działu Oświatowego w Muzeum Wsi Radomskiej

2. Michalina Grzeszczyk – edukator muzealny w Muzeum Wsi Radomskiej

3. Ilona Kostkiewicz – edukator muzealny w Muzeum Wsi Radomskiej

4. Aleksandra Żytnicka – etnolog, Muzeum Wsi Radomskiej

Na konkurs napłynęło dwieście trzydzieści dziewięć prac ze szkół podstawowych regionu radomskiego. Komisja dokonała ich oceny w dwóch kategoriach: Tradycyjna” ozdoba choinkowa
oraz Współczesna ozdoba choinkowa przy uwzględnieniu kategorii wiekowych uczestników konkursu. Po przeprowadzeniu analizy nadesłanych prac wyłoniono następujących laureatów:

„TRADYCYJNA” OZDOBA CHOINKOWA

a) Kategoria I (I-II klasa szkoły podstawowej)

II miejsce: Jan Jasek (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach)

I miejsce: Zofia Majkusiak (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej”)

b) Kategoria II (III-IV klasa szkoły podstawowej)

III miejsce: Anastazja Gumuła (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej”)

II miejsce: Julia Kozuj (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej”)

II miejsce: Amelia Kapciak (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej”)

I miejsce: Klaudia Drzewiecka (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko)

I miejsce: Eliza Mazur (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko)

I miejsce: Karolina Słyk (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko)

I miejsce: Zofia Mieczyńska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko)

c) Kategoria III (V-VI klasa szkoły podstawowej)

III miejsce: Zuzanna Kozuj (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej”)

II miejsce: Maria Wachowicz (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej”)

II miejsce: Joanna Banaszek (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej”)

WSPÓŁCZESNA OZDOBA CHOINKOWA

a) Kategoria I (I-II klasa szkoły podstawowej)

III miejsce: Maja Żyła (Publiczna Szkoła Podstawowa w Wólce Tyrzyńskiej)

II miejsce: Laura Mórawska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym)

II miejsce: Wiktoria Węsierska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko)

b) Kategoria II (III-IV klasa szkoły podstawowej)

II miejsce: Julia Korczak (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym)

II miejsce: Kamil Chmielewski (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Podlesiu Dużym)

I miejsce: Julia Burchart (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomiu)

c) Kategoria III (V-VI klasa szkoły podstawowej)

III miejsce: Jessica Sieczkowska (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomiu)

III miejsce: Karol Lewandowski (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomiu)

II miejsce: Magdalena Ślusarczuk (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Radomiu)

I miejsce: Mateusz Kot (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 7 w Radomiu)

W związku z wysokim poziomem wielu nadesłanych na konkurs prac, Komisja Konkursowa zadecydowała o wyróżnieniu wybranych uczestników konkursu nagrodą pani Ilony Jaroszek – Dyrektora Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu. Nagrody otrzymują:

NAGRODA PANI ILONY JAROSZEK

- DYREKTORA MUZEUM WSI RADOMSKIEJ

Bartłomiej Frąk (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Bieniędzicach)

Michał Kwaśniewski (Publiczna Szkoła Podstawowa w Mąkosach Starych)

Uczniowie z klas I-III (Publiczna Szkoła Podstawowa w Lesiowie)

Sandra Bialik (Publiczna Szkoła Podstawowa w Ciepłej)

Natalia Jarzyńska (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Jaroszkach)

Daria Pierzchalska (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Jastrzębi)

Kamil Strzelec (Publiczna Szkoła Podstawowa im. ks. Bonawentury Stachury w Zbijowie Małym)

Lena Malec (Publiczna Szkoła Podstawowa im. Królowej Jadwigi w Garbatce-Letnisko)

Szymon Rajkowski (Publiczna Szkoła Podstawowa we Wrzosie)

Kacper Marzec (Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wsoli)

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .