Zamknij

Konferencja "Bezpieczeństwo osób i zbiorów w muzeach na wolnym powietrzu"

Konferencja

Ogólnopolska konferencja skansenowska "Bezpieczeństwo osób i zbiorów w muzeach na wolnym powietrzu"

Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku jest pierwszym parkiem etnograficznym utworzonym w powojennej Polsce. W 2018 r. obchodzi 60 – lecie swojej działalności. Obchody jubileuszowe połączono z ogólnopolską konferencją „Bezpieczeństwo osób i zbiorów w muzeach na wolnym powietrzu”. W bloku konferencyjnym przedstawiono szeroki aspekt zagrożeń mogących wystąpić w placówkach muzealnych, jak również sposoby zapobiegania i usuwania skutków różnorodnych zdarzeń. Referaty wygłosili przedstawiciele Straży Granicznej, wojska, Straży Pożarnej, Pogotowia Ratunkowego, Policji oraz muzealnicy. Poruszano tematykę pożarów i często nieodwracalnych skutków jakie ze sobą niosą, zabezpieczenia imprez masowych, przemyt zabytkowych artefaktów, zagrożenia biologiczne. Przedstawiciel Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk poruszył temat różnorodnych możliwości wykorzystywania dronów. Referat „Stały dyżur jako sposób ochrony dóbr kultury w Muzeum Wsi Radomskiej” współautorstwa z Panią Dyrektor mgr Iloną Jaroszek- Nowak odczytał Szef Wewnętrznej Służby Ochrony Muzeum Wsi Radomskiej mgr Jarosław Winiarski. W drugim dniu konferencji podczas ćwiczeń w zakresie doskonalenia organizacji działań ratowniczych podmiotów Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz służb i podmiotów współdziałających z Systemem pod kryptonimem „Skansen Sanok 2018” zaprezentowano w praktyce niektóre zagadnienia omawiane w referatach. Manewry zakończył najbardziej widowiskowy, a jednocześnie najbardziej przerażający pokaz gaszenia pożaru zabytkowej cerkwi.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych