Zamknij

Dożynki Województwa Mazowieckiego

Dożynki Województwa Mazowieckiego

16 września 2018 roku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu odbędą się Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego.

Tegoroczne święto plonów odbędzie się 16 września 2018 roku na terenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Będą to Dożynki Województwa Mazowieckiego, Diecezji Płockiej i Powiatu Sierpeckiego. Uroczystość obok charakteru religijnego będzie obfitowała w liczne atrakcje dające możliwość świętowania i zabawy.

Czego możemy się spodziewać?

Program imprezy jest niezwykle bogaty. Część oficjalna to piękna uroczystość, którą rozpocznie przemarsz delegacji z wieńcami dożynkowymi. Następnie odprawiona zostanie msza święta pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Piotra Libery – biskupa płockiego. Zakończeniem oficjalnych uroczystości będzie obrzęd wręczania i dzielenia się chlebem, przygotowany i poprowadzony przez Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej Mazovia.

Jednocześnie przez cały dzień na terenie muzealnej ekspozycji oprócz wystawy czasowej przedstawianej w chałupach i zagrodach pn.: „Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych" będą prezentowane prace i pokazy zajęć jesiennych. Zaprezentowane zostaną również dawne maszyny rolnicze, a także ich nowoczesne odpowiedniki. Na terenie ekspozycji wystąpią zespoły folklorystyczne: Zespół Pieśni i Tańca Boczki Chełmońskie z Kocierzewa oraz Zespół Ludowy Marysieńki. Na finał zaplanowano wielki koncert, podczas którego wystąpią Sławomir oraz zespół ENEJ.

Zapraszamy firmy zainteresowane powierzchnią wystawienniczą

Zarówno część oficjalna uroczystości, przygotowane atrakcje na muzealnej ekspozycji, jak i koncerty finałowe gwarantują udział szerokiej publiczności, nie tylko z terenu województwa mazowieckiego.

Firmy zainteresowane powierzchnią wystawienniczą podczas tegorocznego Święta Plonów prosimy o kontakt z Bogusławą Trojanowską: e– mail: btrojanowska@mwmskansen.pl ; tel. 24 275 28 83.


W programie
9.30 Zbiórka delegacji wieńcowych w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu
10.00 Przemarsz Korowodu Dożynkowego na miejsce uroczystej Mszy Świętej
10.40–11.00 Przygotowania do uroczystej Mszy Świętej
11.00 Uroczysta msza święta pod przewodnictwem jego ekscelencji księdza biskupa Piotra Libery – biskupa płockiego
12.30 Hymn Państwowy oraz przemówienia powitalne
12.45 Ceremonia wręczania i dzielenia chlebem – hymny dożynkowe
13.30 Wystąpienia okolicznościowe
14.15 Wręczenie odznaczeń państwowych i branżowych oraz zakończenie konkursów plebiscytów
16.00 Zakończenie oficjalnych uroczystości
20.00 23.00 Koncert finałowy
20.00 Sławomir
21.30 Enej


9.00–20.00 Pożegnanie lata w skansenie

Pokazy rzemiosła i rękodzieła ludowego z udziałem twórców ludowych.
Inscenizacje wiejskich zajęć codziennych połączonych z wykorzystaniem dawnych sprzętów i narzędzi gospodarskich.
Kiermasz produktów regionalnych i rękodzieła ludowego.


Wystawy
„Rok polski w tradycyjnych zajęciach codziennych”– prezentowana w dworach oraz 10 zagrodach chłopskich z przełomu XIX/XX w.,
„Maszyny i narzędzia rolnicze w zbiorach Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” – prezentowana na terenie muzealnych zagród.


Występy zespołów folklorystycznych

Regionalny zespół pieśni i tańca Boczki Chełmońskie,
Zespół tańca ludowego Mazovia Politechniki Warszawskiej,
Zespól ludowy Marysieńki

Dodatkowo: punkty informacyjne organizacji okołorolniczych

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych