Zamknij

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w skansenie

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w skansenie

Muzeum Wsi Radomskiej - jako beneficjent Funduszy Europejskich - w okresie od dnia 23.06.2009 r. do dnia 31.12.2013 r. zrealizowało projekt pn.: "Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

11 maja 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej odbył się muzealny „Dzień Otwarty”.

W godzinach 10:00 - 15:00 wstęp do skansenu był darmowy, a na zwiedzających czekało mnówstwo atrakcji.

W ramach w ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” zaprasiliśmy wszystkich chętnych do zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej, w tym obiektów wybudowanych w ramach trasy turystycznej "Zdarzyło się kiedyś nad wodą..." w ramach trasy będzie możliwość zobaczenia m.in.:

- Zagrody z Solca,

- Młyna z Zofiówki,

- Młyna z Zajączkowa,

- Traka z Molend.

Ponadto,

istniała możliwość udziału w warsztatach muzealnych "Wycinankarstwo" i „Wyrób kwiatów z bibuły”. Uczestnicy zajęć mogli samodzielnie wykonać wycinankę oraz kolorowy bukiet kwiatów.

Muzeum Wsi Radomskiej - jako beneficjent Funduszy Europejskich - w okresie od dnia 23.06.2009 r. do dnia 31.12.2013 r. zrealizowało projekt pn.:„Zdarzyło się kiedyś nad wodą – trasa turystyczna w radomskim skansenie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2. „Turystyka” - Nr projektu: RPO/6.2/00003/10.

Całkowita wartość projektu wyniosła 20.454.465,54 zł , w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7.993.212,73 zł.

Przedmiotem projektu była budowa dwóch nowych i ośmiu zabytkowych obiektów wraz z infrastrukturą techniczną , które łącznie z nowopowstałą ofertą stanowią nowy produkt turystyczny.

Obiekty zabytkowe to:

1. Zagroda z Solca, w tym okólnik (4 budynki) i chałupa – razem 5 obiektów;

2. Trak z Molend;

3. Młyn z Zofiówki napędzany turbiną;

4. Młyn z Zajączkowa na koło wodne;

Obiekty nowe to:

1.Amfiteatr z zapleczem wystawienniczo-konferencyjnym -

służy prezentacji oferty turystycznej poprzez organizację szeregu imprez

i wydarzeń kulturalno - turystycznych

2. Pracownia konserwacji z zapleczem -

stanowi zaplecze techniczne dla konserwowanych i translokowanych

zabytków

Wszystkie obiekty zlokalizowane są na terenie skansenu i doskonale wpisują się w jego infrastrukturę.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020