Zamknij

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w skansenie

Dni Otwarte Funduszy Europejskich w skansenie

Muzeum Wsi Radomskiej - jako beneficjent Funduszy Europejskich - w okresie od dnia 23.06.2009 r. do dnia 31.12.2013 r. zrealizowało projekt pn.: "Zdarzyło się kiedyś nad wodą - trasa turystyczna w radomskim skansenie" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

11 maja 2018 roku w Muzeum Wsi Radomskiej odbył się muzealny „Dzień Otwarty”.

W godzinach 10:00 - 15:00 wstęp do skansenu był darmowy, a na zwiedzających czekało mnówstwo atrakcji.

W ramach w ogólnopolskiej akcji promocyjnej pn.: „Dni Otwarte Funduszy Europejskich” zaprasiliśmy wszystkich chętnych do zwiedzania Muzeum Wsi Radomskiej, w tym obiektów wybudowanych w ramach trasy turystycznej "Zdarzyło się kiedyś nad wodą..." w ramach trasy będzie możliwość zobaczenia m.in.:

- Zagrody z Solca,

- Młyna z Zofiówki,

- Młyna z Zajączkowa,

- Traka z Molend.

Ponadto,

istniała możliwość udziału w warsztatach muzealnych "Wycinankarstwo" i „Wyrób kwiatów z bibuły”. Uczestnicy zajęć mogli samodzielnie wykonać wycinankę oraz kolorowy bukiet kwiatów.

Muzeum Wsi Radomskiej - jako beneficjent Funduszy Europejskich - w okresie od dnia 23.06.2009 r. do dnia 31.12.2013 r. zrealizowało projekt pn.:„Zdarzyło się kiedyś nad wodą – trasa turystyczna w radomskim skansenie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013, Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działanie 6.2. „Turystyka” - Nr projektu: RPO/6.2/00003/10.

Całkowita wartość projektu wyniosła 20.454.465,54 zł , w tym: środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 7.993.212,73 zł.

Przedmiotem projektu była budowa dwóch nowych i ośmiu zabytkowych obiektów wraz z infrastrukturą techniczną , które łącznie z nowopowstałą ofertą stanowią nowy produkt turystyczny.

Obiekty zabytkowe to:

1. Zagroda z Solca, w tym okólnik (4 budynki) i chałupa – razem 5 obiektów;

2. Trak z Molend;

3. Młyn z Zofiówki napędzany turbiną;

4. Młyn z Zajączkowa na koło wodne;

Obiekty nowe to:

1.Amfiteatr z zapleczem wystawienniczo-konferencyjnym -

służy prezentacji oferty turystycznej poprzez organizację szeregu imprez

i wydarzeń kulturalno - turystycznych

2. Pracownia konserwacji z zapleczem -

stanowi zaplecze techniczne dla konserwowanych i translokowanych

zabytków

Wszystkie obiekty zlokalizowane są na terenie skansenu i doskonale wpisują się w jego infrastrukturę.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych