Zamknij

Zakończono prace przy Wiatraku z Wierzbicy

Zakończono prace przy Wiatraku z Wierzbicy

Obiekt ten został przeniesiony do skansenu w 1986 r. i przez wiele lat pełnił funkcję muzealnej kawiarenki.

Zakończono prace przy wiatraku z Wierzbicy. Przypomnijmy, że obiekt ten został przeniesiony do skansenu w 1986 r. i przez wiele lat pełnił funkcję muzealnej kawiarenki. Ze względu na potrzebę gruntownej konserwacji, obiekt został rozmontowany na poszczególne elementy, które następnie poddane zostały zabiegom konserwatorskim (kąpiel w wannach z impregnatem). Ponowy montaż budynku przeprowadzony został w nowym miejscu, a mianowicie w pobliżu Zespołu Wiejskiego.

Zakończyliśmy prace przy odtwarzaniu wyposażenia technologicznego. We młynie zamontowano dwa złożenia kamieni młyńskich. Jedno z nich, połączone w ciąg technologiczny z pytlem rękawowym, przeznaczone będzie do produkcji mąki. Drugie złożenie kamieni pełnić będzie funkcję śrutownika. Wewnątrz będzie także wialnia do czyszczenia ziarna oraz kaszarnia do produkcji kaszy gryczanej. Wykonano roboty elektryczne oraz przy instalacji odgromowej. Został także ukształtowany teren wokół wiatraka (roboty ziemne).

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020