Zamknij

Modernizacja instalacji elektrycznej

Modernizacja instalacji elektrycznej

Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych wraz z wyminą systemu oświetlenia do obsługi wystaw

Muzeum Wsi Radomskiej w 2017 roku otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:”Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych wraz z wyminą systemu oświetlenia do obsługi wystaw – Etap I dokumentacja„ w kwocie 40 601,07 złotych.

Zadanie polegało na opracowaniu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej z branży elektrycznej dla trzech obiektów architektury ludowej znajdujących się na ekspozycji w Muzeum, tj. Spichlerz podworski, Dom ludowy z Jedlni Kościelnej i Kurnik dworski z Konar, w których zaplanowano wykonanie ww. zakresu prac inwestycyjnych w 2018 roku.

_____

Muzeum Wsi Radomskiej w 2017 roku otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu województwa mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.:”Modernizacja instalacji elektrycznej w trzech obiektach muzealnych wraz z wyminą systemu oświetlenia do obsługi wystaw – Etap II„ w kwocie 850 000,00 złotych.

Zadanie będzie polegało na wymianie starych instalacji elektrycznych oraz wykonanie profesjonalnego oświetlenia ekspozycyjnego w trzech obiektach architektury ludowej, tj. Spichlerz podworski, Dom ludowy z Jedlni Kościelnej i Kurnik dworski z Konar, w których Muzeum realizuje czasowe ekspozycje zmienne. Cały zakres ww. prac inwestycyjnych zostanie wykonany w 2018roku na podstawie opracowanej ww. dokumentacji. Jest on niezbędny ze względu na tymczasowy charakter istniejących instalacji oświetleniowych i bardzo ograniczone możliwości właściwego doświetlania ekspozycji wystawienniczych. Realizacja tego zadania pozwoli na stworzenie uniwersalnego stelaża oświetleniowego, który zapewni warunki do prowadzenia nowoczesnych przedsięwzięć wystawienniczych.

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych