Zamknij

Dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2016

Dotacje celowe z budżetu Województwa Mazowieckiego na rok 2016

Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu w roku 2016 otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego na następujące zadania inwestycyjne pod nazwą:

  1. Wokół wiejskiej zagrody. Modernizacja i renowacja krajobrazu kulturowego prezentowanego w radomskim skansenie – etap I dokumentacja.
  2. Modernizacja sanitariatów na terenie Muzeum Wsi Radomskiej.
  3. Wymiana gontu drewnianego na dachach trzech obiektów muzealnych.
  4. Wymiana strzechy słomianej na dachach pięciu obiektów muzealnych.

5. Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

6. Zakup kopiarki wraz z instalacją i konfiguracją urządzenia.

7. Zakup elektrycznego pieca do wypału ceramiki.

8. Zakup kosiarki samojezdnej wraz z osprzętem.

9. Remont wiat na ule na ekspozycji bartniczej.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020