Zamknij

Wykonanie centralnego wyciągu trocin w stolarni Muzeum Wsi Radomskiej

Wykonanie centralnego wyciągu trocin w stolarni Muzeum Wsi Radomskiej

Muzeum Wsi Radomskiej w roku 2017 otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wykonanie centralnego wyciągu trocin w stolarni Muzeum Wsi Radomskiej” w kwocie 145 893,40 zł.

Zadanie polegało na wykonaniu centralnego wyciągu trocin i pyłów z maszyn stolarskich zainstalowanych w pomieszczeniach stolarni, w budynku Pracownia konserwatorska, na terenie Muzeum wraz z opracowaniem dokumentacji technicznej i oceną zgodności według Dyrektywy Nr 2006/42/WE (Dyrektywa w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn). W skład tej instalacji wchodzą: modułowy filtr workowy, wentylator wyciągowy, rurociągi pomiędzy maszynami i filtrem oraz kanały powrotu przefiltrowanego powietrza.

Montaż instalacji odciągowej trocin i pyłów przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników stolarni oraz eliminuje zagrożenie pożarowe.

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020