Zamknij

Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Muzeum Wsi Radomskiej w roku 2017 otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa nowego ogrodzenia terenu Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu" w łącznej kwocie 281 850,01 zł w tym: 2016r. - 14 000,00 zł, 2017 r. - 267 850,01 zł

Zadanie obejmujmowało wykonanie nowego ogrodzenia Muzeum na odcinku 634 mb w trzech modułach:

1. na odcinku 124,90 mb ogrodzenie z ”gabionów”

2. na odcinku 496,10 mb ogrodzenie betonowe

3. na odcinku 13,00 mb kratownica nad rzeką

Celem zadania jest podniesienie bezpieczeństwa w Muzeum Wsi Radomskiej ze względu na zagrożenia pożarowe i włamaniowe.

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020