Zamknij

Budowa dwóch zjazdów publicznych z ulicy Nadrzecznej w Radomiu do działki nr 25/2

Budowa dwóch zjazdów publicznych z ulicy Nadrzecznej w Radomiu do działki nr 25/2

Muzeum Wsi Radomskiej w roku 2017 otrzymało dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa dwóch zjazdów publicznych z ulicy Nadrzecznej w Radomiu do działki nr 25/2” w kwocie 24 281,81 zł.

Zadanie polegało na wybudowaniu dwóch zjazdów publicznych dla potrzeb obsługi planowanego parkingu w części działki nr 25/2 tj. na wysokości parkingu muzealnego od strony ulicy Nadrzecznej. Zjazdy służą jako połączenie drogi wewnętrznej z drogą publiczną, tj. ul. Nadrzeczną. Zjazdy o szerokości 6 m posiadają utwardzoną nawierzchnię (kostka betonowa wibroprasowana) na całej szerokości oraz długości w granicach pasa drogowego i dalej w kierunku działki nr 25/2 oraz krawężniki betonowe typu lekkiego. Zjazdy są dostosowane do istniejącej nawierzchni ulicy Nadrzecznej.

ms

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020