Zamknij

Oferta edukacyjna Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Oferta edukacyjna Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Przedstawiamy Państwu propozycje zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, które będą realizowane w naszej placówce w roku szkolnym 2017/2018.

Poprzez lekcje muzealne Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze popularyzuje dawną kulturę ludową oraz historię regionu w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej. Zajęcia stanowią ważny element edukacji, mającej na celu ugruntowanie poczucia regionalnej tożsamości. Lekcje w muzeum to specyficzna forma pracy dydaktycznej, oparta na pokazie oryginalnych zabytków, zbiorów muzealnych, archiwaliów, fotografii i filmów. Uczeń zyska maksimum nowej wiedzy lub pogłębi nabytą – w niecodziennym otoczeniu, mając dostęp do różnorodnych materiałów, najbardziej charakterystycznych i najciekawszych dla naszego regionu.

Organizowane w Muzeum zajęcia pozwolą uczniom poznać naszą instytucję i jej zbiory, w bezpośrednim kontakcie z eksponatem muzealnym, czy twórcami ludowymi podczas warsztatów etnograficznych. Tematy spotkań pomogą uzupełnić program nauczania związany z historią regionu, a także poszerzać informacje z dziedziny etnografii, kultury i sztuki. Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.

Lekcje muzealne związane z sylwetką Oskara Kolberga prowadzone są na stałej wystawie biograficznej, która w 2014 roku została uzupełniona o kioski multimedialne i stanowiska odsłuchowe. Zapewniają one atrakcyjną prezentację zasobów Muzeum i instytucji zajmujących się spuścizną etnograficzną, folklorystyczną i muzyczną Kolberga. Umożliwia to wielowymiarową narrację i ułatwia dostęp do kolekcji muzealiów i materiałów kolbergowskich.

Sposób prowadzenia zajęć dostosowany jest do wieku uczestników.

Każda lekcja trwa minimum 45 minut (czas trwania do uzgodnienia).

Zajęcia prowadzą pracownicy merytoryczni muzeum lub zaproszeni goście (twórcy ludowi i animatorzy kultury).

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15

Koszt udziału w spotkaniu wynosi 4 zł/osoba

Prosimy o wcześniejsze anonsowanie grup. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy merytoryczni muzeum pod nr tel. 48 675 22 48

Zapraszamy do Muzeum najmłodszych (4+); przygotowaliśmy dla ich trzy spotkania tematyczne:

 • Legendy okolic Przysuchy.
 • Opowieść o Muzeum, jego zbiorach i zasadach w nim panujących.
 • W dawnym salonie, moda i obyczaje.

TEMATY LEKCJI:

Oskar Kolberg. Rodzina Kolbergów

 1. Oskar Kolberg (1814-1890) – życie i dzieło etnografa, folklorysty, kompozytora.
 1. Twórczość muzyczna Oskara Kolberga.
 1. Podróże Oskara Kolberga.
 1. Juliusz Kolberg (1776-1831) – kartograf, geodeta, profesor Uniwersytetu Warszawskiego.
 1. Wilhelm Kolberg (1807-1877) – kartograf, metrolog, inżynier budownictwa dróg i mostów.
 1. Malarstwo Antoniego Kolberga.

Historia i architektura regionu

 1. Przysucha –zarys dziejów miasta.
 1. Społeczność żydowska w Przysusze. Chasydyzm. Zabytki judaistyczne.
 1. Zabytki urbanistyki i architektury w Przysusze i okolicach.
 1. Przemysł w okolicach Przysuchy od czasów starożytnych do XX wieku. Staropolski Okręg Przemysłowy.
 1. Gródek Leśny i inne zabytki archeologiczne okolic Przysuchy.
 1. Urszula z Morsztynów Dembińska (1746-1825), właścicielka Przysuchy, Rusinowa
  i Szczekocin, starościna wolbromska.
 1. Moi przodkowie. Genealogia i heraldyka wokół nas.

Etnografia

 1. Kultura ludowa regionu opoczyńskiego.
 1. Etnoinspiracje
 1. Ludowa plastyka obrzędowa i dekoracyjna.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020