Zamknij

Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja.

Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja.

Otwarcie wystawy multimedialnej.

25 września 2014 r. w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze, Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu udostępniona zostanie wystawa multimedialna „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja”. Modernizacja stałej wystawy biograficznej zapewni atrakcyjną formę prezentacji muzealnych zasobów, dokumentujących spuściznę Oskara Kolberga oraz jej oddziaływanie jako materiału źródłowego w przestrzeni współczesnej kultury i nauki.

Zastosowanie urządzeń multimedialnych poszerza przekaz wiedzy o Oskarze Kolbergu, o zasobach Muzeum biograficznego i innych instytucji zajmujących się jego spuścizną etnograficzną, folklorystyczną i muzyczną. Umożliwia przedstawienie elementów kultury tradycyjnej jako przedmiotu zainteresowań naukowych Kolberga, badań współczesnych muzykologów i etnologów oraz interpretacji artystycznej.

Zmodernizowana ekspozycja biograficzna umożliwia wielowymiarową narrację i zwiększa wybór form dostępu do kolekcji muzealiów i materiałów Kolbergowskich, ze względu na preferencje zwiedzającego: wiek, zainteresowania, stopień sprawności. Wskazuje zasoby dokumentujące dorobek Kolberga w zbiorach instytucjonalnych i prywatnych oraz udostępnione w internetowej domenie publicznej.

Projekt Wystawa multimedialna. „Dzieło Oskara Kolberga. Podstawa źródłowa i inspiracja” został zrealizowany wspólnie z Instytutem Muzyki i Tańca w ramach działań strategicznych związanych z Rokiem Kolberga. Wystawa została dofinansowana z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

http://www.kolberg2014.org.pl/pl/2014/aktualnosci/dzielo-oskara-kolberga-podstawa-zrodlowa-i-inspiracja

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020