Zamknij

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze

100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze

Wystawa prezentowana była od 4 maja do 31 lipca 2017 roku w Muzeum im. O. Kolberga w Przysusze

Wystawa muzealna inauguruje tegoroczne obchody 100-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze, instytucji bardzo ważnej dla wiejskiej i małomiasteczkowej społeczności w okresie porozbiorowym, powojennym i współczesnym. Przez jej szeregi przewinęły się rzesze przysuszan. Poprzez realizację jubileuszowej ekspozycji historycznej upowszechniono wiedzę o ich zasługach, ukazano wielopłaszczyznową działalność OSP. Wokół tych działań udało się zintegrować miejscową społeczność.

Materiał historyczny opracowany graficznie w ekspozycji, powstał w oparciu o zasoby Archiwum Ochotniczej Straży Pożarnej z lat 1917–1946 (księgi kasowe i inwentarzowe, Kronikę OSP z 1946 roku, Kronikę OSP z okresu 1978–1999, druki luźne z okresu 1946 - 1999) oraz materiały z Archiwum Państwowego w Kielcach i Archiwum Państwowego w Radomiu. Cenne zbiory fotograficzne z lat 20. XX w., tableau z 1929 r. pochodzą z archiwów rodzinnych mieszkańców Przysuchy i okolic.

W gromadzeniu obiektów kierowano się przede wszystkim proweniencją zbiorów, eksponując artefakty pochodzące głównie z obszaru dzisiejszego powiatu przysuskiego. W przestrzeni wystawienniczej zaprezentowano mundury, hełmy i elementy wyposażenia druhów od okresu międzywojennego do współczesności. Przedstawiono kolekcję prądownic, węży tłocznych, syreny alarmowe, motopompę oraz części strażackiego wozu bojowego. Wyeksponowano puchary drużynowe oraz dyplomy, medale i odznaczenia druhów.

Wystawę zrealizowano we współpracy z OSP w Przysusze, OSP w Borkowicach, OSP w Skrzyńsku, OSP w Drzewicy, mieszkańcami Przysuchy, Końskich i Drzewicy oraz Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu.

Ekspozycji towarzyszy publikacja autorstwa dr Agnieszki Zarychty-Wójcickiej i Dominiki Lefek „100-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przysusze”; 120 stron, bogaty materiał fotograficzny, cena 25 zł.

Wystawa czynna od 4 maja do 31 lipca 2017 roku.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych