Zamknij

Rozstrzygnięto bożonarodzeniowy konkurs ogłoszony przez Muzeum w Przysusze

Rozstrzygnięto bożonarodzeniowy konkurs ogłoszony przez Muzeum w Przysusze

12 stycznia 2018 roku rozstrzygnięto konkurs "Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości". Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału.

PROTOKÓŁ

Z POSIEDZENIA KOMISJI KONKURSOWEJ

KONKURSU

„Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości”.
Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału.

Orgaznizowanego przez Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze,
Oddział Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu

Z DNIA 12 STYCZNIA 2018 ROKU

Komisja Konkursowa obradowała w składzie:

1. Przewodnicząca Komisji Konkursowej: dr Agnieszka Zarychta-Wójcicka, kustosz dyplomowany Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

2. Dominika Lefek, adiunkt Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

3. Aneta Szwczyk, przewodnik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze

Cele, zadania Konkursu zostały zawarte w Regulaminie.

Na konkurs napłynęło 15 (piętnaście) prac uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjów.
Uczestnicy Konkursu byli przedstawicielami następujących placówek:

 1. Stowarzyszenie „Aktywni Na Targowej” w Skaryszewie
 2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze
 3. Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Opoka” w Borkowicach
 4. Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim

Komisja dokonała ich oceny w trzech kategoriach wiekowych:

 • kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej
 • kategoria II: IV-VI klasa szkoły podstawowej
 • kategoria III: VII klasa szkoły podstawowej oraz II i III klasa gimnazjum

Komisja konkursowa oceniała prace biorąc pod uwagę zgodność z tradycją ludową, staranność wykonania pracy a także ogólny wyraz artystyczny. Po przeprowadzeniu analizy nadesłanych prac wyłoniono następujących laureatów:

a) Kategoria I: I-III klasa szkoły podstawowej

I miejsce: Julia Kozuj (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

praca: „Laleczka”

b) Kategoria II: IV-VI klasa szkoły podstawowej

wyróżnienie: Izabela Romanik (Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Przysusze)

praca: „Szopka”

III miejsce: Maciej Janik (Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Opoka” Borkowice)

praca: „Błękitny aniołek”

II miejsce: Aleksandra Banaszek (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

praca: „Pajac”

I miejsce: Joanna Banaszek (Stowarzyszenie „Aktywni na Targowej” w Skaryszewie)

praca: „Pająk”

c) Kategoria III: VII klasa szkoły podstawowej, II i III klasa gimnazjum

wyróżnienie: Dominika Kulikowska (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

praca: „Zabawka choinkowa”

III miejsce: Maja Szpecht (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

praca: „Aniołek z masy solnej”

II miejsce: Dominik Domański (Niepubliczny Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy „Opoka” Borkowice)

praca: „Bożonarodzeniowa gwiazdka”

I miejsce: Dominika Szozda (Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rusinowie Koneckim)

praca: „Choinka z piór”

Członkowie Komisji Konkursowej dziękują wszystkim dzieciom, które wzięły udział
w konkursie oraz ich opiekunom plastycznym. Doceniamy bardzo duży wkład pracy włożony w wykonanie prac plastycznych oraz opis źródła inspiracji. Dziękujemy w sposób szczególny tym, którzy zdobyli się na trud zdobycia wiedzy o tradycyjnie wykonywanych ozdobach świątecznych. Życzymy wszystkim dzieciom oraz ich rodzicom i opiekunom, by powyższy konkurs stał się inspiracją i zachętą do własnoręcznego wykonywania ozdób choinkowych we własnych domach.

Komisja Konkursowa słowa uznania kieruje także do nauczycieli i opiekunów za zaangażowanie
w pracę z uczniami i przygotowanie do udziału w konkursie „„Sztuka ludowa inspiracją dziecięcej twórczości”. Rekwizyty obrzędowe, przedmioty dekoracyjne i prace plastyczne dotyczące Świąt Bożego Narodzenia i Karnawału.

Posiedzenie Komisji konkursu zakończono dokumentując je niniejszym protokółem podpisanym przez wszystkich członów Jury.

O terminie wręczenia nagród uczestnicy konkursu zostaną poinformowani telefonicznie.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych