Zamknij

Konferencja "Jutro zaczyna się wczoraj. Kultura jako dźwignia rozwoju wsi"

Konferencja

16 grudnia 2016 w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze odbyła się konferencja :Jutro zaczyna się wczoraj" organizowana przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie "Tratwa".

W miniony piątek w Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze odbyła się konferencja "Jutro zaczyna się wczoraj" zorganizowana przez Instytut Muzyki i Tańca oraz Stowarzyszenie "Tratwa". Instytucje te, w ramach programu "Akademia Kolberga", od kilku lat prowadzą działania na rzecz wspierania i odradzania tradycyjnej muzyki wiejskiej. Projekt ten jest interdyscypinarnym programem animacyjnym i badawczym, zmierzającym do wypracowania regionalnych i lokalnych strategii rewitalizacji niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Program realizowany jest w wielu miejscach Polski, tam, gdzie zachowała się żywa pamięć kultury tradycyjnej i jej praktyki. Piątkowa konferencja poświęcona była problematyce, na której skupiają się twórcy i realizatorzy programu - wpływowi tradycji muzycznych na jakość wspólnot wiejskich, ich rozwój cywilizacyjny i przeciwdziałaniu ich marginalizacji.

Spotkanie rozpoczęli, witając przybyłych gości, Ilona Jaroszek-Nowak - Dyrektor Muzeum Wsi Radomskiej, Andrzej Kosowski - Dyrektor Instytutu Muzyki i Tańca oraz Ryszard Michalski - prezes Stowarzyszenia "Tratwa". Prelegentami konferencji byli: Marcin Jewdokimow - doktor socjologii, kulturoznawca, Ryszard Praszkier - doktor psychologii społecznej oraz Edwin Bendyk - dziennikarz, publicysta zajmujący się problematyką cywilizacyjną i wpływem techniki na życie społeczne. W programie konferencji znalazł się również panel dyskusyjny oraz spotkanie muzyczno-taneczne z udziałem artystów wykonujących tradycyjną muzykę radomszczyzny.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych