Zamknij

59. Dni Kolbergowskie

59. Dni Kolbergowskie

w niedzielę 3 czerwca odbędą się w Przysusze Dni Kolbergowskie. W tym dniu zachęcamy również do dowiedzenia Muzeum im. Oskara Kolberga

59. Dni Kolbergowskie – XIX Mazowiecki Przegląd Folkloru” to coroczny przegląd autentycznego folkloru z regionu radomskiego. Program tegorocznej imprezy w Parku Miejskim przedstawia się następująco:

9:30 – Otwarcie 59. Dni Kolbergowskich

9:40 – Przegląd kapel i śpiewaków ludowych część I

14:00 - Występ Młodzieżowego Zespołu Pieśni i Tańca „Plejada” z Przytyka

14:30 - Przegląd kapel i śpiewaków ludowych część II

17:00 – Występ Regionalnego Zespołu „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej”

18:00 - Ogłoszenie wyników przeglądu i wręczenie nagród

Gość specjalny tegorocznego Przeglądu - Regionalny Zespół „Krakowiacy Ziemi Brzeskiej” z Brzeska, powstał w 1967 roku. Utworzyli go nauczyciele – dzieci i wnuki rodowitych mieszkańców Brzeska, Wierzchosławic, Zaborowa, Szczurowej, Strzelec Wielkich, Borzęcina i Wojnicza, miejscowości o bogatym i żywym folklorze, kultywujących tradycje Krakowiaków Wschodnich. W 2001 roku otrzymał Nagrodę im. Oskara Kolberga "Za zasługi dla kultury ludowej".

Zapraszamy do odwiedzenia w tym dniu Muzeum im. Oskara Kolberga i obejrzenia naszych ekspozycji:

-wystawa biograficzna "Oskar Kolberg (1814-1890). Etnograf, folklorysta, kompozytor"
-wystawa multimedialna "Dzieło Oskara Kolberga. Podstawą źródłowa i inspiracja"
-wystawa czasowa "100-lecie Niepodległości. Przysucha 1918-2018". Wystawie towarzyszy gra miejska „Przysucha – poznaj nasze miasto”. Jest to gra turystyczna do samodzielnej zabawy, pozwalająca mieszkańcom i turystom poznać Przysuchę. Wystarczy w siedzibie Muzeum pobrać kartę gry i realizować ją w dogodnym tempie i czasie. Biorąc udział w grze miejskiej jej uczestnik ma okazję poznać przestrzeń miejską, mieszkańców Przysuchy oraz najważniejsze ośrodki kulturalne i oświatowe.

Przy Muzeum rozłożony będzie podest do tańca. W kasie Muzeum można nabyć publikacje regionalne i płyty CD z muzyką ludową.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych