Zamknij

Dokumenty urodzenia Oskara Kolberga

Dokumenty urodzenia Oskara Kolberga

W tym roku przypada 199 rocznica urodzin etnografa, kompozytora i folklorysty – Oskara Kolberga, który w szczególny sposób wpisał się zarówno w lokalną jak
i ogólnopolską kulturę. Już 160. rocznica jego urodzin stała się impulsem do rozpoczęcia działalności społecznego Muzeum utworzonego w 1974 r. z inicjatywy Przysuskiego Towarzystwa im. Oskara Kolberga. Szczególne miejsce w Muzeum w Przysusze zajmuje wystawa biograficzna „Oskara Kolberg (1814-1890) – folklorysta, etnograf, kompozytor”. Prezentowane są na niej dokumenty i pamiątki związane z Oskarem Kolbergiem i jego rodziną. Muzeum posiada materiały archiwalne dokumentujące narodziny Oskara Kolberga w Przysusze, 22 lutego 1814r. Najbardziej wiarygodnym dokumentem potwierdzającym dzień jego narodzin jest oryginalna księga stanu cywilnego gminy przysuskiej, zawierająca akty urodzin, małżeństw i zgonów z lat 1813-1814. Księga metrykalna (użyczona przez księdza Stanisława Traczyńskiego, proboszcza parafii pw. św. Jana Nepomucena) zajmuje szczególne miejsce w ekspozycji biograficznej poświęconej Oskarowi Kolbergowi. Nazwisko Henryka Oskara Colberga (do 1829 r. pisane przez C) znajduje się pod numerem 9 kolejnego zapisu narodzin pod datą 23 lutego 1814:

„Roku tysiącznego osiemsetnego czternastego dnia dwudziestego trzeciego lutego o godzinie ósmej z rana przed nami plebanem przysuskim urzędnikiem cywilnym gminy Przysuskiej, Powiatu opoczyńskiego w departamencie radomskim, stawił się urodzony Juliusz Colberg kunduktor dóbr J.W. Ignacego Dembińskiego, Starosty Wolbromskiego, liczący lat trzydzieści dziewięć w mieście Przysuchy zamieszkały i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się w domu pod numerem trzydziestym dziewiątym na dniu dwudziestym drugim lutego roku bieżącego o godzinie trzeciej po południu, oświadczając, iż jest spłodzone z niego i Karoliny z Meulierou lat trzydzieści sześć liczącej jego małżonki i że życzeniem jego jest nadać mu imiona Henryk Oskar. Po uczynieniu powyższego oświadczenia i okazaniu dziecięcia w przytomności urodzonego Michała Murawskiego burmistrza Przysuchy liczącego lat czterdzieści dziewięć w mieście Przysuchy zamieszkałego i J.W. Pana Józefa Skorupskiego sekretarza poczty przysuskiej liczącego lat dwadzieścia trzy w mieście Przysuchy zamieszkałego. Po czem akt niniejszy urodzenia po przeczytaniu onego z oświadczeniem podpisujemy: Julisz Colberg jako ojciec własny, Michał Murawski jako świadek, Józef Skorupski jako świadek”

Innym źródłem informacji jest autobiografia (brulion życiorysu spisany w 1871 r.), w której Kolberg pisze: „urodziłem się w miasteczku Przysusze, /…/ na rynku polskim – bo są tam trzy rynki polski, żydowski i niemiecki /…/ z ojca geometry przysięgłego i dozorującego fabrykami żelaza w okolicy dzierżawionymi przez bankiera warsz. Fraenkla. Pamiętam, żem miał mamkę Zuskę wieśniaczkę, która mi ciągle nad kołyską wyśpiewywała (a była jeszcze
u nas w służbie w Warsz. 1822). W szkole przysuskiej nauczyłem się czytać i pisać.”

Tablica pamiątkowa poświęcona Kolbergowi, ufundowana w 1960 r., wmurowana została
w ścianę domu przy obecnym placu Kolberga (dawniej nazywanym Rynkiem Żydowskim)
i ma charakter symboliczny. Jej treść upamiętnia zasługi urodzonego w Przysusze Oskara Kolberga, nie wskazując dokładnego miejsca czy budynku w którym się urodził.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07. Nasz e-mail to muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem info@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Podstawą naszego działania są przepisy prawa i nasz prawnie uzasadnionego interes jako administratora danych. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

 • gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie;
 • katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 • przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych;
 • zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody;
 • urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 • organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych;
 • prowadzenie działalności edukacyjnej;
 • popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę;
 • udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych;
 • zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 • prowadzenie działalności wydawniczej,
 • prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i nasz prawnie uzasadniony interes realizowany jako administrator danych.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z naszym prawnie usprawiedliwionym interesem.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju oraz uzasadniony interes realizowany przez nas jako administratora danych tj. do momentu ustania przewarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo dostępu do Twoich danych, a także sprostowania, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Masz także prawo złożenia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych