Zamknij

Wystawa

Wystawa

Obiekty upamiętniające postać Jana Pawła II w regionie radomskim

Wystawa będzie prezentowana w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu w Kurniku z Konar w okresie od 14 czerwca do 31 października 2019 r. Na ekspozycji zostaną zaprezentowane fotografie przedstawiające obiekty, które możemy zobaczyć przemieszczając się na obszarze regionu radomskiego: pomniki, tablice pamiątkowe, kamienie, dęby papieskie, witraże, ołtarze, obrazy, kapliczki, graffiti. Przedstawione zostaną także różne kategorie obiektów ruchomych mających związek z Papieżem poprzez Jego wizerunek, podpis, nawiązanie do Jego osoby z powodu miejsca (np. Radom, Watykan) lub wydarzenia (pielgrzymka do Radomia, śmierć, beatyfikacja, kanonizacja). Przedmioty prezentowane na wystawie będą pozyskane na wystawę (użyczone na czas jej trwania) od Mieszkańców Radomia i Ziemi Radomskiej. Są to zarówno świeckie bibeloty (np. breloczki, plakaty, ulotki, długopisy, chusty, wazony, talerze, przypinki, medale, monety, znaczki, itp.), jak i przedmioty sakralne i dewocjonalia (medaliki, różańce, święte obrazki, makatki, błogosławieństwa, pamiątki pierwszej komunii świętej, itp.).

Na wystawie będą też pokazywane fotografie z wizyt papieskich w Polsce oraz z pielgrzymek radomian do Watykanu. Ciekawe też są fotografie ukazujące Radom i trasę przejazdu Papieża, jak i samego Jana Pawła II podczas Jego pielgrzymki w 1991 r. (nie tylko z radomskiego lotniska, ale też ołtarzyki powitalne aranżowane na ogrodzeniach prywatnych posesji, jak też w oknach i na balkonach domów jednorodzinnych, bloków i kamienic. 

Wystawie ma towarzyszyć publikacja opisująca kontekst pozyskania zaprezentowanych przedmiotów oraz zasłyszane historie związane z osobą Papieża i Jego obecnością na Ziemi Radomskiej. Przede wszystkim jednak książka będzie mieć charakter albumowy ze względu na zdjęcia obiektów udokumentowanych w terenie oraz najciekawszych przedmiotów zgromadzonych na wystawie. Całość ma odzwierciedlać obraz kultury społeczno-religijnej regionu radomskiego.     

W związku z kontynuowaniem gromadzenia eksponatów na wystawę zwracamy się z prośbą do Mieszkańców Radomia i regionu radomskiego o użyczenie obiektów na czas trwania ekspozycji. Przedmioty i fotografie unikatowe, ciekawe od strony poznawczej, związane z Ziemią Radomską będą sfotografowane lub zeskanowane, by stanowić ilustrację w albumie. Zainteresowani są proszeni o kontakt pod numerem: 48 332 92 81 lub na adres mailowy: marcin.stanczuk@muzeum-radom.pl.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .