Zamknij

Jaki dzień jest w Boże Ciało, takich dniem potem niemało

Jaki dzień jest w Boże Ciało, takich dniem potem niemało

Boże Ciało zawsze obchodzone jest w czwartek, jedenastego dnia po zielonych świątkach, między 21 maja a 23 czerwca.

Boże Ciało zawsze obchodzone jest w czwartek, jedenastego dnia po zielonych świątkach, między 21 maja a 23 czerwca. To wielkie święto kościelnej Eucharystii ustanowione zostało XIII wieku; od 1246 roku obchodzone było w Belgii. W Polsce obchody Bożego Ciała wprowadził w 1320 roku biskup Nanker, na terenie diecezji krakowskiej. Procesje towarzyszące świętu są zdecydowanie późniejsze, w Polsce odbywają się od wieku XV, do dziś stanowiąc o wyjątkowości tego dnia. Przy każdej świątyni ustawiane są cztery ołtarze; przy każdym nich czytana jest Ewangelia a wiernym udziela się błogosławieństwa Przenajświętszym Sakramentem. Intencją kościoła jest rozwijanie kultu Chrystusa w Eucharystii.
W każdej wsi bardzo pieczołowicie przystrajano z okazji tego święta kapliczki i krzyże przydrożne. Zwykle zdejmowano dekoracje majowe i przygotowywano je od nowa. W okresie powojennym zwykle ograniczano się do opielenia rośli zasadzonych przy kapliczce czy krzyżu. Z czasem zaczęto dekorować je kwiatami sztucznymi i wstążkami kupowanymi w pasmanterii. Zwyczajowo takimi dekoracjami zajmowały się kobiety z gospodarstw położonych najbliżej danego krzyża czy kapliczki, one płaciły też za ewentualne drobne zakupy. Równolegle dekorowano domy, szczególnie te obok których miała przechodzić procesja. W połowie lat osiemdziesiątych rozpowszechnił i spopularyzował się zwyczaj, występujący już wcześniej, ale nie tak masowo, dekoracji okna domu. W oknach zawieszano dywaniki, kilimki, a na nich wieszano święty obraz. Najpopularniejsze było przedstawienie Matki Boskiej Częstochowskiej oraz wizerunku Jana Pawła II. Obok obrazów często układano dekoracyjnie gałęzie czy wykonywano zielone girlandy.
„W Boże Ciało z boską chwalą
Nie tnij zboża ni kapusty
Z tradycji liturgicznych obchodów oktawy wywodzi się zachowany w wielu wsiach Radomskiego zwyczaj wykonywania wianków z ziół i kwiatów. Dawniej wianki, zwane też „bożym darem” robiono z powszechnie występujących, mocno aromatycznych roślin; mięty, rozchodnika, macierzanki, kopytnika, grzmotnika, jaśminu i tymianku. Współcześnie wykonywane są także z roślin ogrodowych. Niegdyś wianki te pozostawiano w kościele na całą oktawę , aby nabrały dobroczynnej mocy i dopiero wtedy zabierano do domu. Wieszano je nad drzwiami, przy świętych obrazach aby broniły domu przed pożarem, burzą, gradobiciem i szkodnikami w polu, a przede wszystkim przed czarownicami, których aktywność wzrastała właśnie w Boże Ciało. Powszechnie zresztą wierzono, że prowadzący procesję ksiądz może rozpoznać czarownicę, jeśli spojrzy w tłum przez monstrancję z hostią. Zobaczy wtedy wiedźmy ze skopkami na mleko nad głowami. Każdy z wiernych może tego dnia rozpoznać wiedźmę – wystarczy spojrzeć na kobiety uczestniczące w procesji przez dziurę po sęku w desce- nad głowami czarownic widoczne będzie wówczas naczynie na mleko. Wiadomo nie od dziś, że czarownica przede wszystkim czyha na cudze mleko i w zemście zabiera je krowom. Nic wiec dziwnego, że wiedźmę należy rozpoznać, a krowom na wszelki wypadek warto dać do wody odrobinę ziół z wianka, bo na pewno ustrzeże je to przed czarami.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020

×

Drogi Użytkowniku!

Administratorem Twoich danych jest Muzeum Wsi Radomskiej z siedzibą przy ulicy Szydłowieckiej 30 w Radomiu, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pod numerem RIK/21/99 NIP 796-007-85-07.   Nasz e-mail to  muzeumwsi@muzeum-radom.pl, a numer telefonu 48 332 92 81. Z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) skontaktujesz się mailem iod@rodo-radom.pl

Co do zasady Twoje dane zbieramy wyłącznie w celach związanych ze statutowymi zadaniami MUZEUM. Przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem: w przypadku gdy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze, wykonania umowy oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Zawsze prosimy Cię o podanie tylko takiego zakresu danych, jaki jest niezbędny do realizacji naszych celów:

gromadzenie zabytków w statutowo określonym zakresie; katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów; przechowywanie gromadzonych zabytków, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo, oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do celów naukowych; zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz, w miarę możliwości, zabezpieczanie zabytków archeologicznych nieruchomych oraz innych nieruchomych obiektów kultury materialnej i przyrody; urządzanie wystaw stałych i czasowych; organizowanie badań i ekspedycji naukowych, w tym archeologicznych; prowadzenie działalności edukacyjnej; popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę; udostępnianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych; zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji; prowadzenie działalności wydawniczej, prowadzenie strony www, w tym zakresie serwisów, które poprawiają jakość naszej pracy i poziom oferowanych usług.  

W trosce o bezpieczeństwo zasobów Muzeum informujemy Cię, że będziemy monitorować siedzibę Muzeum z poszanowaniem Twojej ochrony do prywatności. W tym wypadku będziemy działać w oparciu o przepisy prawa i w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

Nie będziemy przekazywać Twoich danych poza Polskę, ale możemy udostępnić je podmiotom, które wspierają nas wypełnianiu naszych zadań. Działamy w tym przypadku w celu wypełnienia obowiązków prawnych, które na nas spoczywają oraz w związku z wykonaniem zadań realizowanych w interesie publicznym.

Twoje dane będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w naszym kraju, tak długo, jak przetwarzanie jest  niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na nas jako administratorze; także w związku z realizacją zadań publicznych oraz do momentu ustania przetwarzania w celach planowania związanego z organizacją funkcjonowania Muzeum.

Przysługuje Ci prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz, w zależności od podstawy przetwarzania danych osobowych, także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia i usunięcia.

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Przysługuje Ci również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy prawa.

Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa; w pozostałym zakresie dobrowolne, ale odmowa ich podania może uniemożliwić podjęcie współpracy, realizację umowy czy usługi.

Szczegółowe zasady ochrony Twojej prywatności znajdują się w naszej Polityce Prywatności i Polityce Cookies.

Administrator Danych Osobowych .