Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 169 szt. drzew

data utworzenia:
Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 169 szt. drzew

Muzeum Wsi Radomskiej w 2017 roku otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „Wykonanie zabiegów pielęgnacyjnych i konserwacyjnych 169 szt. drzew na terenie Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu – etap I” w formie dotacji w kwocie 61 500 zł.

Etap I dotyczył poprawy zdrowotności i stanu sanitarnego drzew poprzez cięcia techniczne i korygujące, a w szczególności: przez usunięcie z koron drzew martwych, złamanych i pokaleczonych gałęzi, tzw. „posuszu” oraz zdjęcie suchych i połamanych gałęzi ze 169 sztuk drzew. Zakres zadania obejmował  także wykonanie 24 sztuk  wiązań elastycznych poprawiających stabilność konarów.

Wymienione zabiegi wpłyną na poprawę stanu zdrowotnego drzew, poprawę stanu sanitarnego, estetykę otoczenia oraz bezpieczeństwo  turystów zwiedzających Muzeum.

Pozytywne efekty jakie przyniosą zabiegi pielęgnacyjne to m.in.: poprawa kondycji zdrowotnej oraz warunków życia drzew, poprawa statyki,  konstrukcji i żywotności koron drzew, zahamowanie procesów destrukcyjnych, zachowanie starych drzew, a także zminimalizowanie  zagrożenia dla osób znajdujących się w obrębie drzew oraz zachowanie cennych elementów dziedzictwa przyrodniczego.

 

  

 

ms

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa