Wystawa: "Kościelna orkiestra w Skrzyńsku fundacji Wiktorii z Szydłowskich Malletskiej, 1830-1957"

data utworzenia:
Wystawa:

     W 2017 roku mija 60 lat od ostatniego występu członków „Fundacji Muzyki Rzymskokatolickiego Kościoła w Skrzyńsku”. To szczególne wotum złożyła Matce Bożej Staroskrzyńskiej właścicielka dóbr Zbożenna Wiktoria z Szydłowskich Malletska w 1830 roku. Jej unikatowa w skali kraju fundacja została rozwiązana w 1957 roku. Konflikt między muzykantami a parafianami odbił się szerokim echem w kraju.

     W ekspozycji  przedstawiono zarys dziejów kapeli, biogramy jej członków,  repertuar i instrumentarium. Kwerendy prowadzono w  zasobach Archiwum Diecezjalnego w Sandomierzu, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Archiwum Państwowego w Radomiu, Archiwum parafialnym w Skrzyńsku oraz w domach członków rodzin muzykantów i chórzystów.

Patronat honorowy nad wystawą objęło Stowarzyszenie Duninów herbu Łabędź

Otwarcie wystawy w dniu 29 września (piątek) 2017 roku, o godzinie 12.00

Na wernisaż obowiązuje bilet specjalny w cenie 1 zł

Powrót to listy
Zobacz także
EFRR1
Zapraszamy do MWR
trip a
warto zwiedzic
noclegowo.pl
Newsletter Jeżeli chcesz otrzymywać aktualne informacje z Muzeum Wsi Radomskiej podaj poniżej swój adres e-mail:
Newsletter
wersja html wersja tekstowa